INFORMACJA ZGŁOSZENIA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO,
BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWYCH I SIECI
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego.

123456
Nr Sprawy Data doręczenia zgłoszenia /wpływu wniosku/ Imie i nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu oraz adres Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Data upływu terminu o którym mowa w art. 30 ust.6 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu Uwagi
AB-VI.6743.529.20152015-06-29Frysz Sylwia i Sławomirsieć wodociągowa do budynku mieszkalnego w Pielgrzymowicach, ul. Sikorskiego działki nr 1439/52, 1229/52, 1435/52, 1436/52
Pielgrzymowice ul Sikorskiego
2015-07-30postanowienie z art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane z terminem do dnia 17 lipca 2015r.; uzupełniono w dniu 17.07.2015r., 30.07.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IV.6743.533.20152015-06-30Kondzielnik Januszbudynek mieszkalny jednorodzinny
Łąka, ul. Piotra Skargi
2015-07-3131.07.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-IV.6743.550.20152015-07-03PAMAR Sp. z o.o Pszczynabudynek mieszkalny jednorodzinny
Czarków, ul. Starowiejska
2015-08-1409.07.2015r. postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia. 14.08.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-V.6743.562.20152015-07-07Widłok Helena i Łukaszbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Pszczyna ul. Kasztelańska
2015-08-0706.08.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia
AB-I.6743.567.20152015-07-08Tauron Dystrybucja SA, Krakówsieć kablowa niskiego napięcia dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych
Studzienice ul. Bażantów
2015-08-08bez uwag
AB-IV.6743.568.20152015-07-08Skrzypczyk Aleksandra i Krzysztofbudynek mieszkalny jednorodzinny
Ćwiklice ul. Czajkowskiego
2015-08-0707.08.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-I.6743.581.20152015-07-15Gmina PszczynaBudowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód opadowych z przebudową odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej
Jankowice ul. Pszczelarska
2015-08-15bez uwag
AB-IV.6743.586.20152015-07-16Adriana Ćwierz-Lebioda, Michał Lebiodabudynek mieszkalny jednorodzinny
Wisła Wielka ul. Pogodna
2015-08-2524.07.2015r. postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia; 25.08.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-I.6743.596.20152015-07-17Zbigniew Rozmusnadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa garażu
Wola ul. Pszczyńska 39
2015-08-17Bez uwag
AB-I.6743.607.20152015-07-20Przemysła Urbańczykbudynek mieszkalny jednorodzinny wraz z utwardzeniem terenu
Wola ul. Stawowa
2015-08-20Przyjęto bez uwag
AB-VIII.6743.614.20152015-07-22Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami z zasilaniem elektrycznym.
Pszczyna/Piasek
2015-08-22postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia z dnia 28.07.2015r.-termin 17.08.2015r., przyjęto bez uwag po uzupełnieniu w dniu 17.08.2015r. data wydania 09.09.2015r.
AB-I.6743.627.20152015-07-24Wioletta i Rafał Achtelikbudynek mieszkalny jednorodzinny
Góra ul. Złote Łany
2015-08-24Przyjęto bez uwag
AB-IV.6743.636.20152015-07-28Piotr Lazarrozbudowa i przebudowa budynku mieszklanego jednorodzinnego
Czarków ul. Ogrodowa 32
2015-09-1404.08.2015r. postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia, 14.09.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-V.6743.631.20152015-07-28Ewa Kogutbudowa tarasu przy budynku mieszkalnym
Pszczyna ul. Bat. Chłopskich 5
2015-08-2803.08.2015r. postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia. 10.08.2015r. inwestor wycofał zgłoszenie, postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe.
AB-IV.6743.654.20152015-07-31PAMAR Sp. z o.o.budynek mieszkalny jednorodzinny
Czarków, ul. Starowiejska
2015-08-3131.08.2015 - organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IV.6743.655.20152015-07-31PAMAR Sp. z o.o.budynek mieszkalny jednorodzinny
Czarków, ul. Starowiejska
2015-08-3131.08.2015 - organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VIII.6743.668.20152015-08-04Joanna i Dariusz Frątczakbudynek mieszkalny jednorodzinny
Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna
2015-09-04Przyjęto bez uwag.
AB-VI.6743.669.20152015-08-04Kamil i Patrycja Krzempekbudynek mieszkalny jednorodzinny wraz ze zjazdem
Jarząbkowice ul. Żytnia
2015-09-04Przyjęto zgłoszenie bez uwag i nie wniesiono sprzeciwu zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
AB-VIII.6743.671.20152015-08-05Adam Palaszbudowa sieci wodociągowej z przyłączem do budynku mieszkalnego
Kobiór ul. Ołtuszewskiego
2015-09-05Przyjęto bez uwag.
AB-IV.6743.674.20152015-08-06Tauron Dystrybucja SAbudowa sieci kablowej dla zasilania terenu ogrodniczego oraz budynku mieszkalnego
Łąka, ul. Kasztanowa
2015-09-0607.09.2015 r. - organ nie wniosł sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VII.6743.675.20152015-08-06Grzegorz Adamskibudynek mieszkalny jednorodzinny z osadnikiem bezodpływowym jednokomorowym
Kobielice, ul. Krzywa
2015-09-06W terminie, o którym mowa w art.30 ust.5 organ nie wniósł sprzeciwu.
AB-VII.6743.691.20152015-08-14Dariusz i Bożena Wieczorekrozbudowa budynku jednorodzinnego
Radostowice, ul. Sosnowa
2015-09-232015-09-14postanowienie o uzupełnieniu braków z art. 30 ust.5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28.08.2015r. z terminiem do dnia 21.09.2015r.
AB-VIII.6743.706.20152015-08-18Tauron Dystrybucja SAbudowa sieci kablowej wraz z przyłączem kablowym
Piasek, ul. Leśna
2015-09-18Przyjęto bez uwag.
AB-I.6743.707.20152015-08-18Marcelina i Tomasz Żemłarozbudowa budynku mieszkalnego
Jankowice, ul. Złote Łany
2015-09-18Przyjęto bez uwag
AB-I.6743.717.20152015-08-25Katarzyna Dudarozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Jankowice, ul. K. Szewczyka 7
2015-09-25Bez uwag
AB-VI.6743.737.20152015-08-28Grażyna i Karol Koziełbudynek mieszkalny z garażem
Warszowice, ul. Miła
2015-09-28brak wniesienia sprzeciwu
AB-V.6743.748.20152015-08-31Krzysztof Tkaczprzebudowa budynku mieszkalnego
Pszczyna, ul. Damrota 15
2015-10-2309.09.2015r. postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji. 23.10.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-IV.6743.757.20152015-09-03Szymala Agnieszkaprzebudowa budynku mieszkalnego
Wisła Wielka ul. Hodowców 98
2015-10-0405.10.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-V.6743.763.20152015-09-04Urszula i Szymon Kędziorbudynek mieszkalny jednorodzinny
Pszczyna, ul. Plebiscytowa
2015-10-0514.09.2015r. postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji. 06.10.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VII.6743.775.20152015-09-10Aneta i Łukasz Staniszrozbudowa budynku mieszkalnego oraz rozbudowa garażu
Kryry, ul. Wyzwolenia 200
2015-10-27postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia na podstawie art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane z dnia 28.09.2015r. z terminiem do uzupełnienia do dnia 15.10.2015r., zgłoszenie uzupełniono w dniu 15.10.2015, upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust.5 w dniu 27.10.2015r., zgłoszenie przyjęto bez uwag (w zakresie rozbudowy budynku mieszkalnego) i organ nie wniósł sprzeciwuni
AB-VIII.6743.786.20152015-09-14Aniela i Jan Palanadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalnego
Goczałkowice-Zdrój, ul. Lipowa 36
2015-10-15Zgłoszenie przyjęto bez uwag.
AB-VIII.6743.790.20152015-09-16Jacek Seredyńskinadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją handlową i biurową wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na funkcję mieszkalną i usługową
Goczałkowice-Zdrój, ul. Św. Anny 7
2015-10-17W dniu 12.10.2015r. Inwestor wycofał wniosek - sprawa pozostaje bez rozpatrzenia
AB-IV.6743.791.20152015-09-16Magdalena i Dawid Szymańscybudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem
Wisła Wielka, ul. Cieszyńska
2015-10-2629.09.2015r. postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia. 26.10.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-I.6743.797.20152015-09-17Dominik Dzidabudynek mieszkalny jednorodzinny
Miedźna, ul. Wiejska
2015-10-18
AB-IV.6743.798.20152015-09-17PAMAR Sp. z o.o.budynek mieszkalny jednorodzinny
Czarków, ul. Starowiejska, dz. nr 2061/62
2015-10-1819.10.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-I.6743.808.20152015-09-21Joanna i Tadeusz Kuśbudynek mieszkalny jednorodzinny
Góra, ul. Długa
2015-10-22
AB-I.6743.809.20152015-09-21Stefania i Marek Kremiecbudynek mieszkalny jednorodzinny
Góra, ul. Długa
2015-10-22
AB-IV.6743.828.20152015-09-30Lucyna i Łukasz Szekelbudynek mieszkalny jednorodzinny
Łąka, ul. Jeziorna
2015-10-3131.10.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VIII.6743.829.20152015-09-30Marta i Mateusz Błażycabudynek mieszkalny jednorodzinny z wewnętrzną instal. gazową oraz bezodpływ. zb. na nieczystości ciekłe
Piasek, ul. Katowicka
2015-10-3102.11.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VIII.6743.850.20152015-10-09Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Piasek
2015-12-07- postanowienie z dnia 21.10.2015r. o uzupełnienie zgłoszenia robót budowlanych - art 30 ust. 5c w terminie do 20.11.2015r. - po uzupełnieniu w dniu 20.11.2015r. przyjęto bez uwag - data wydania zgłoszenia 07.12.2015r.
AB-I.6743.857.20152015-10-13Tauron Dystrybucja SAsieć kablowa niskiego napięcia dla zasilania osiedla budynkó wielorodzinnych
Jankowice, ul. Borowikowa
2015-11-1313.11.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VII.6743.867.20152015-10-15P.P.M.M."MEDROS" Sp. z o.o.budowa kanalizacji deszczowej
Kobielice, ul. Pszczyńska
2015-11-16zgłoszenie przyjęto bez uwag
AB-VI.6743.870.20152015-10-16Magdalena Witkowskabudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Warszowice, ul. Pszczyńska
2015-12-012015-12-09decyzja sprzeciw 01.12.2015r.
AB-I.6743.881.20152015-10-21Dagmara Morońbudynek mieszkalny jednorodzinny
Góra, ul. Polna
2015-11-21Zgłoszenie przyjęto bez uwag
AB-IV.6743.889.20152015-10-23Edyta i Andrzej Hamerlakbudynek mieszkalny jednorodzinny
Łąka, ul. Jeziorna
2015-11-2323.11.2105r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia
AB-I.6743.910.20152015-10-29Gmina Pszczynasieć kablowa niskiego napięcia oświetlenia ulicznego
Studzienice, ul. Szewczyka
2015-11-29Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-IV.6743.915.20152015-11-03Gmina Pszczynasieć kanalizacji sanitarnej
Studzionka, ul. Stenclówka
2015-12-1816.11.2015r. postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia. 18.12.2015r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VIII.6743.935.20152015-11-16Gospodarstwo Rolne Stara Piła Sp. z o.o.budowa stacji transformatorowej kontenerowej
Kobiór
2015-12-28- postanowienie z dnia 04.12.2015r. o uzupełnieniu zgłoszenia robót budowlanych do dnia 18.12.2015r. - po uzupełnieniu w dniu 15.12.2015r. przyjęto bez uwag
AB-VI.6743.932.20152015-11-13Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacjiwymiana odcinka sieci wodociągowej
Pawłowice, ul. Wesoła
2015-12-14ptzyjęto zgłoszenie i nie wniesiono sprzeciwu
AB-I.6743.937.20152015-11-17Krystyna Ruteckabudynek mieszkalny jednorodzinny z wydzielona częścią seniora
Jankowice, ul. Złote Łany
2015-12-18Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-I.6743.950.20152015-11-26Szarotysz Radosławbudynek mieszkalny jednorodzinny
Wola, ul. Pszczyńska
2015-12-27Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-I.6743.954.20152015-11-30Anna i Wojciech Świtlikrozbudowa i nadbudowa budynku jednorodzinnego z garażem
Jankowice, ul. Żubrów
2015-12-31Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-V.6743.977.20152015-12-14Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.budowa odcinka sieci ciepłowniczej
Pszczyna, ul. M. Curie - Skłodowskiej
2016-01-1413.01.2016 r. - zgłoszenie przyjęto bez uwag
AB-I.6743.992.20152015-12-22Gmina Miedźnasieć kablowa niskiego napięcia oświetlenia ulicznego
Góra, ul. Wiosenna
2016-01-22Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-VII.6743.994.20152015-12-22SYRION Sp. z o.o.budowa kabla światłowodowego-magistralnego - budowa słupa telekomunikacyjnego
Kryry, ul. Pocztowa
2016-01-22odpowedź na w/w zgłoszenie w pismie z dnia 14.01.2016r.
AB-VII.6743.996.20152015-12-22SYRION Sp. z o.o.budowa kabla światłowodowego-magistralnego - budowa słupa telekomunikacyjnego
Mizerów, ul. Wyzwolenia
2016-01-22odpowiedź na w/w zgłoszenie w piśmie z dnia 14.01.2016r.
AB-VI.6743.995.20152015-12-22SYRION Sp. z o.o.budowa kabla światłowodowego-magistralnego - budowa 8 szt. słupów telekomunikacyjnych
Warszowice, ul. Pszczyńska
2016-01-22wysłano odpowiedź do pełnomocnika w dn 15.01.2016r.
AB-VIII.6743.997.20152015-12-29PIK Sp. z o.o. w Pszczynierozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Piasek, ul. Mickiewicza
2016-02-18postanowienie o uzupełnieniu braków z art. 30 ust.5 ustawy Prawo budowlane z dnia 18.01.2016r. ; uzupełniono w dniu 09.02.2016r.
AB-I.6743.18.20162016-01-20Anna i Tomasz Cetnarscybudynek mieszkalny jednorodzinny
Góra, ul. Kasztanowa
2016-02-20Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-IV.6743.27.20162016-01-26Adrian Nowakbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków
Ćwiklice, ul. Orzechowa
2016-03-2229.01.2016r. postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia. 23.02.2016r. wycofano zgłoszenie.
AB-VI.6743.32.20162016-01-28Agnieszka, Jerzy Kobielabudynek mieszkalny jednorodzinny
Pielgrzymowice, ul. Sikorskiego
2016-03-07postanowienie z dn. 18.02.2016r. na podst. art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane, o uzupełnienie proj. bud. do dnia 07.03.2016r. (przedmiotowe postanowienie przerywa bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust. 5 Pr bud.); uzupełniono w dniu 26.02.2016r.; Zgłoszenie zostało przyjęte a organ nie wniósł sprzeciwu.
AB-IV.6743.41.20162016-02-01Łukasz Wieczorekbudynek mieszkalny jednorodzinny
Studzionka, ul. Robotnicza
2016-03-0308.02.2016r. wycofano zgłoszenie.
AB-IV.6743.44.20162016-02-02Ilona, Jarosław Ziembabudynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej
Ćwiklice, ul. Zawadzkiego
2016-03-0404.03.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VIII.6743.39.20162016-02-01Gmina Goczałkowice Zdrójzgłosz. budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej z przedłużeniem do ul. Szkolnej
Goczałkowice Zdrój, ul. Rzemieślnicza
2016-03-03Zgłoszenie przyjęto bez uwag.
AB-VIII.6743.47.20162016-02-03Jacek Wanotbudynek mieszkalny jednorodzinny
Piasek, ul. Leśna
2016-03-09Postanowienie z dnia 10.02.2016r. o uzupełnieniu braków z art. 30 ust.5 ustawy - Prawo budowlane do dnia 26.02.2016; uzupełniono w dniu 15.02.2016r. Zgłoszenie zostało przyjęte a organ nie wniósł sprzeciwu.
AB-VIII.6743.52.20162016-02-04Małgorzata Nowokbudynek mieszkalny jednorodzinny
Goczałkowice Zdrój, ul. Szkolna
2016-03-25Postanowienie z dnia 11.02.2016r. o uzupełnieniu braków z art. 30 ust.5 ustawy - Prawo budowlane do dnia 02.03.2016r. Uzupełniono w dniu 02.03.2016r. Organ nie wniósł sprzeciwu.
AB-VIII.6743.54.20162016-02-04Gmina Pszczynabudowa sieci kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicy
Piasek, ul. Leśna
2016-03-06Zgłoszenie przyjęto bez uwag.
AB-VII.6743.60.20162016-02-08Marcin Tomalkabudynek mieszkalny jednorodzinny
Rudziczka, ul. Baraniok
2016-03-31postanowienie, z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, o uzuepłeniu zgłoszenia z dnia 16.02.2016r. z termiem na uzupełnienia do dnia 11.03.2016r., zgłoszenie uzupełniono w dniu 11.03.2016r. - organ nie wniósł sprzeciwu.
AB-VI.6743.61.20162016-02-09Ewa Mazurrozbudowa budynku mieszkalnego
Warszowice, ul. Boryńska 22
2016-03-11zgłoszenie przyjęto bez uwag
AB-IV.6743.66.20162016-02-09Janusz Piszczek, Dominika Major-Piszczekrozbudowa budynku mieszkalnego
Czarków, ul. Kolejowa
2016-03-1111.03.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VI.6743.69.20162016-02-11Joanna Janulek, Zbigniew Witoszekbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków usługowych
Pawłowice, ul. Górnicza
2016-03-13Zgłoszenie przyjęto bez uwag.
AB-I.6743.70.20162016-02-11Gmina Pszczynabudowa sieci napowietrznej nN oświetlenia ulicznego
Studzienice, ul. Bażantów
2016-03-13Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-VIII.6743.71.20162016-02-11Gmina Pszczynabudowa sieci kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicy
Piasek, ul. Jasna
2016-03-13Zgłoszenie przyjęto bez uwag.
AB-VIII.6743.73.20162016-02-12Mariola i Krystian Pastuszkarozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Piasek, ul. Powstańców Śląskich
2016-03-21Postanowienie z dnia 01.03.2016r. o uzupełnieniu braków z art. 30 ust.5 ustawy - Prawo budowlane do dnia 18.03.2016r. Uzupełniono w dniu 07.03.2016r. Organ nie wniósł sprzeciwu.
AB-VIII.6743.77.20162016-02-15Wojciech Witkowskiprzebudowa i nadbudowa części budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Goczałkowice Zdrój, ul. Aleja I 7
2016-03-16zgłoszenie zostało przyjęte - organ nie wniósł sprzeciwu
AB-VI.6743.82.20162016-02-17Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacjiprzebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Pawłowice, ul. Świerczewskiego
2016-03-19Zgłoszenie przyjęto, a organ nie wniósł sprzeciwu.
AB-VI.6743.92.20162016-02-23Gminy Zakład Wodociagów i Kanalizacji Krzyżowice, ul. Orla 11Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych
Pioelgrzymowice, obręb ul. Olchowej
2016-04-11postanowienie z dnia 21.03.2016r. na podst. art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane z terminem do dnia 08.04.2016r. (przedmiotowe postanowienie przerywa bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust. 5 Pr bud.), uzupełniono w dniu 08.04.2016r.
AB-VI.6743.144.20162016-03-02Passon Barbara i Damianbudowa odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej oraz przył. do bud. mieszk. jedn.
Pawłowice, ul. Mickiewicza
2016-04-18postanowienie o uzupełenieniu zgłoszenia z art. 30 ust. 5 z terminem do dnia 31.03.2016r.; uzupełniono w dniu 17.03.2016r.
AB-I.6743.152.20162016-03-07Marek Piechbudynek mieszkalny jednorodzinny
Studzienice, ul. Kosów
2016-04-07Po uzupełnieniu zgodnie z postanowieniem z dnia 29.03.2016r. organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-V.6743.153.20162016-03-07Marta, Lucjan Kapicabudynek mieszkalny jednorodzinny
Pszczyna, ul. Łowiecka
2016-04-0606.04.2016 r. - zgłoszenie przyjęto bez uwag
AB-VIII.6743.155.20162016-03-08ADKO Kowalczyk, Adamczyk Sp. j.budynek mieszkalny jednorodzinny
Kobiór, ul. Jasna
2016-04-252016-04-27Postanowienie z dnia 24.03.2016r. o uzupełnieniu braków z art. 30 ust.5 ustawy - Prawo budowlane do dnia 15.04.2016r. Uzupełniono w dniu 14.04.2016r. Decyzja sprzeciw 25.04.2016r.5r.
AB-VI.6743.171.20162016-03-14Lakma Strefa Sp z o.o.budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV
Warszowice, ul. Gajowa
2016-04-14postanowienie z art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane z terminem do dnia 29.04.2016r. przerywające z dniem 07.04.2016r. bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust. 5 Pr bud.; uzupełniono i poprawiono w dniu 08.04.2016r.
AB-I.6743.196.20162016-03-21Mazur Marian i Teresabudynek mieszkalny jednorodzinny
Jankowice, ul. Przyśnicza
2016-04-21Zgłoszenie przyjęto bez uwag
AB-VI.6743.218.20162016-03-30Anna i Szymon Szadkowscyrozbudowa sieci wodociagowej
Pawłowice, ul. Poprzeczna
2016-06-14postanowienie z dnia 13.04.2016r. na podst. art. 30 ust. 5c Prawa budowl. z terminem uzupełnienia do dnia 20.05.2016r. przerywające bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust. 5 Pr bud., uzupełniono w dniu 20.05.2016r.
AB-V.6743.220.20162016-03-30Renata, Andrzej Chrapkiewiczbudynek mieszkalny jednorodzinny
Pszczyna, ul. Braci Jędrysików
2016-04-3029.04.2016 r. - zgłoszenie przyjęto bez uwag
AB-I.6743.229.20162016-04-06Nycz Tadeusznadbudowa i przebud. budynku mieszk. jedn.
Góra, ul. Sportowa 36A
2016-05-07
AB-VI.6743.235.20162016-04-06Adam, Anna Walczakrozbudowa budynku mieszkalnego
Pawłowice, ul. Poprzeczna 15
2016-05-07
AB-I.6743.238.20162016-04-11Dorota, Stanisław Nyczbudynek mieszkalny jednorodzinny wraz ze zjazdem
Góra, ul. Kasztanowa
2016-05-12Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-IV.6743.259.20162016-04-15Grzegorz Gołbudynek mieszkalny jednorodzinny z garażem i bud.gospod.
Łąka, ul. Dąbrowskiego
2016-06-142016-07-0520.04.2016r. postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia. 11.05.2016r. postanowienie dot. zmiany terminu. 14.06.2016r. decyzja - sprzeciw w związku z upływem terminu z postanowienia.
AB-IV.6743.273.20162016-04-20Aleksandra, Piotr Małyszbudynek mieszkalny jednorodzinny z infrastrukturą towarzyszącą
Ćwiklice, ul. 11 Listopada
2016-06-1327.04.2016r. postanowienie o uzupełniuniu zgłoszenia. 11.06.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-I.6743.274.20162016-04-21Grzegorz, Joanna Wróbelbudynek mieszkalny jednorodzinny
Jankowice, ul. Mysliwska, dz.nr 2942/3
2016-05-22Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-I.6743.275.20162016-04-21Joanna, Grzegorz Wróbelbudynek mieszkalny jednorodzinny
Jankowice, ul. Myśliwska, dz.nr 2943/3
2016-05-22Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-VI.6743.283.20162016-04-25Rafał Chmiel, Sylwia Pawlikowska-Chmielbudynek mieszkalny jednorodzinny
Pawłowice, ul. 1 Maja
2016-06-13postanowienie z dnia 09.05.2016r. na podst. art. 30 ust. 5c Prawa budowl. z terminem uzupełnienia do dnia 27.05.2016r. przerywające bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust. 5 Pr bud.;uzupełniono 27.05.2016
AB-VIII.6743.289.20162016-04-26Mateusz Antos, Katarzyna Jaworska-Antosbudowa domu jednorodzinnego
Kobiór, ul. Wróblewskiego
2016-06-14postanowienie z dnia 10.05.2016r. na podst. art. 30 ust. 5c Prawa budowl. z terminem uzupełnienia do dnia 30.05.2016r. przerywające bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust. 5 Pr bud. Uzupełniono w dniu 30.05.2016r. Po uzupełnieniu organ przyjął zgłoszenie bez uwag.
AB-I.6743.290.20162016-04-26Krzysztof Baroszbudynek mieszkalny jednorodzinny
Gilowice, ul. Korfantego
2016-05-27Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-VIII.6743.296.20162016-04-27Gmina Kobiórsieć kanalizacji sanitarnej
Kobiór, ul. Hibnera
2016-06-16postanowienie z dnia 11.05.2016r. na podst. art. 30 ust. 5c Prawa budowl. z terminem uzupełnienia do dnia 02.06.2016r. przerywające bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust. 5 Pr. bud. Uzupełniono w dniu 01.06.2016r. Po uzupełnieniu przyjęto bez uwag.
AB-VIII.6743.297.20162016-04-27Gmina Kobiórsieć kanalizacji sanitarnej
Kobiór, ul. Wschodnia
2016-05-28Inwestor wycofał wniosek 29.04.2016r.
AB-VI.6743.318.20162016-05-04Bogusław Winklerprzebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego-zabudowa balkonu
Krzyżowice, ul. Zwycięstwa 56
2016-06-09postanowienie z dnia 24.05.2016r. na podst. art. 30 ust. 5c Prawa budowl. z terminem uzupełnienia do dnia 10.06.2016r. przerywające bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust. 5 Pr bud.; uzupełnione 30.05.2016
AB-I.6743.324.20162016-05-05GZGK Sp. z o.o.sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa
Wola, ul. Międzyrzecka
2016-06-05Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-VIII.6743.336.20162016-05-09Katarzyna Kretrozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Piasek, ul. Osiedlowa 23
2016-07-06Postanowienie z dnia 23.05.2016r. na podstawie art. 30 ust. 5c ustawy - Prawo budowlane z terminem uzupełnienia do dnia 20.06.2016r. przerywające bieg terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy-Prawo budowlane. W dniu 08.06.2016r. - inwestor wycofał zgłoszenie.
* postanowienie wstrzymuje bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust.5