INFORMACJA ZGŁOSZENIA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO,
BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWYCH I SIECI
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego.

1234567
Nr Sprawy Data doręczenia zgłoszenia /wpływu wniosku/ Imie i nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu oraz adres Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Data upływu terminu o którym mowa w art. 30 ust.6 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu Uwagi
AB-IV.6743.181.20202020-03-20PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Pielgrzymowice, ul. Piękna
2020-04-09 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -06.04.2020
AB-X.6743.183.20202020-03-23 Wanda,Czesław Wyroba rozbudowa i przebudowa bud.mieszk.jednor.
Ćwiklice ul. Gen. Kopańskiego 8
2020-04-1202.04.2020r. - postanowienie o uzupełnieniu projektu budowlanego w terminie do dnia 12.05.2020r., 12.05.2020r. - wniosek dot. prośby o zmianę terminu uzupełnienia, 12.05.2020r. - pismo organu zmieniające swoje postanowienie z dnia 02.04.2020r. w zakresie ustalonego terminu uzupełnienia. Nowy termin to: 15.06.2020r. 08.06.2020r. - pismo pełnomocnika inwestorów dot. uzupełnienia projektów, 23.06.2020r. - po ponownej weryfikacji projektu stwierdzono konieczność uzupełnienia zgłoszenia, w związku z czym postanowieniem nałożono na inwestora obowiązek jego uzupełnienia w terminie do dnia 15.07.2020r. W dniu 07.07.2020r. wycofano zgłoszenie.
AB-V.6743.104.20202020-02-18WS PROJEKT Sp. J. A.Walusza, K. Szmakbudowa odcinka sieci wodoc.
Pszczyna, ul. Dobrawy
2020-03-0924.03.2020 r. - postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia, 11.05.2020 r. - zgłoszenie przyjęte bez sprzeciwu
AB-IV.6743.190.20202020-03-27PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16budowa sieci gazowej ś/c wraz z przył.gazu do bud.mieszk.
Suszec, ul. Wyzwolenia
2020-04-16 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -06.04.2020
AB-IV.6743.199.20202020-04-02PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Kobiór, ul. Kwiatowa
2020-04-23 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -08.04.2020
AB-IV.6743.201.20202020-04-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Góra, ul. Bażantów
2020-04-24zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -10.04.2020
AB-IV.6743.202.20202020-04-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Goczałkowice- Zdrój, ul. Szkolna
2020-04-24zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -10.04.2020
AB-IV.6743.203.20202020-04-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Gilowice, ul. Lipowa
2020-04-24zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -09.04.2020
AB-IV.6743.204.20202020-04-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Jankowice, ul. Wielo Droga
2020-04-24zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -08.04.2020
AB-IV.6743.205.20202020-04-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Łąka, ul. Grochowa
2020-04-24zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -08.04.2020
AB-IV.6743.206.20202020-04-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Łąka, ul. Jeziorna
2020-04-24zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -17.04.2020
AB-IV.6743.207.20202020-04-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Jankowice, ul. Wielo Droga dz. 2771/196, 2758/196...
2020-04-24zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -21.04.2020
AB-IV.6743.208.20202020-04-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Pszczyna, ul. Marmurowa
2020-04-24zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -09.04.2020
AB-IX.6743.217.20202020-04-07Gmina Goczałkowice Zdrójbud.sieci kablowej oświetlenia ulicznego
Goczałkowice Zdrój, ul. Jeziorna
2020-04-27zaświadczenie z dnia 27.04.2020r.
AB-IV.6743.223.20202020-04-10PSG Sp. z o. o.budowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Pielgrzymowice, ul. Jodłowa
2020-05-01zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -28.04.2020
AB-VIII.6743.233.20202020-04-20Dłuciok Jadwiganadbud. budynku mieszk. jedn.wraz ze zmniana konstrukcji dachu
Góra ul. Długa 107
2020-05-11Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu w dniu 29.04.2020 r.
AB-IV.6743.234.20202020-04-21PSG Sp. z o. o.budowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Jankowice, ul. Złote Łany
2020-05-12zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -30.04.2020
AB-IV.6743.235.20202020-04-21PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Gilowice, ul. Górnoślaska
2020-05-12zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -12.05.2020
AB-IV.6743.236.20202020-04-21PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Pszczyna, ul. Rybnicka
2020-05-12zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -28.04.2020
AB-IV.6743.237.20202020-04-21PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Gilowice, ul. Lompy
2020-05-12zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -07.05.2020
AB-IV.6743.238.20202020-04-21PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Łąka, ul. Łuksiewicza
2020-05-12zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -28.04.2020
AB-IV.6743.239.20202020-04-21PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Gilowice, ul. Wiejska
2020-05-12zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -28.04.2020
AB-IV.6743.240.20202020-04-21PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Pszczyna, ul. Strzelecka
2020-05-12zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -28.04.2020
AB-IV.6743.241.20202020-04-21PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Pszczyna, ul. Rybnicka
2020-05-12zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -28.04.2020
AB-X.6743.243.20202020-04-21Brejza Barbarabudowa budynku mieszk. jedn.
Ćwiklice, ul. Spokojna
2020-05-1205.05.2020r. - postanowienie dot. uzupełnienia zgłoszenia do dnia 10.06.2020r.; 08.06.2020r. - uzupełniono, 16.06.2020r. - wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IV.6743.263.20202020-04-28PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej n/c wraz z bud trzech przył.gazu do budynków
Pszczyna, ul. Lercha i Cichego
2020-05-18zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -12.05.2020
AB-IV.6743.265.20202020-05-04PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16budowa sieci gazowej ś/c wraz z przył.gazu do bud.mieszk.
Suszec, ul. Brzozowa
2020-05-24 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -22.05.2020
AB-IV.6743.280.20202020-05-08PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Jankowice, ul. Złote Łany
2020-05-29 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -22.05.2020
AB-IV.6743.281.20202020-05-08PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Wisła Wielka, ul. Polna
2020-05-29 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -14.05.2020
AB-X.6743.282.20202020-05-11Tauron Dystybucja SA Oddz. w Gliwicachbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn
Jankowice, ul. Borowikowa
2020-06-0128.05.2020r. - postanowienie z terminem uzupełnienia zgłoszenia do dnia 14.07.2020r., 18.06.2020r. - uzupełniono, 29.06.2020r. - wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji
AB-IV.6743.284.20202020-05-08PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej n/c wraz z bud przył.gazu do budynku mieszk.
Pszczyna, ul. Chochółka
2020-05-28 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -19.05.2020
AB-IV.6743.285.20202020-05-08PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Miedźna, ul. Poprzeczna
2020-05-28 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -22.05.2020
AB-IV.6743.286.20202020-05-08PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Góra, ul. Sportowa
2020-05-28 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -19.05.2020
AB-IV.6743.287.20202020-05-08DOM DLA KAŻDEGO Marcin Głąbprzebudowa sieci gazowej ś/c w Pszczynie ul. Leśna
Pszczyna, ul. Leśna
2020-05-28 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -27.05.2020
AB-X.6743.307.20202020-05-20Kukuła Aleksandrabud. kanalizacji deszczowej
Łąka, ul. Lawendowa
2020-06-1028.05.2020r. - postanowienie z terminem uzupełnienia zgłoszenia do dnia 14.07.2020r., 28.07.2020r. - postanowienie dot. zmiany terminu uzupełnienia zgłoszenia, 14.10.2020r. - wycofanie zgłoszenia
AB-IV.6743.321.20202020-05-22PSG Sp. z o. o.rozbud. sieci gazowej
Goczałkowice- Zdrój, ul. Rolna
2020-06-12 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -04.06.2020
AB-IV.6743.322.20202020-05-22PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Frydek, ul. Łowiecka
2020-06-12zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -04.06.2020
AB-VIII.6743.346.20202020-06-02Piechówka Karolina i Jacekbudynek mieszk. jedn.
Frydek, ul. Nowa Wieś
2020-06-23wydano postanowienie w dniu 09.06.2020 r. , wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w dniu 07.07.2020 r.
AB-IV.6743.349.20202020-06-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Warszowice, ul. Ks. F. Miczka
2020-06-24 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -09.06.2020
AB-IV.6743.360.20202020-06-05PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Mizerów, ul. Uczniowska
2020-06-26 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -24.06.2020
AB-IV.6743.364.20202020-06-09PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Miedźna, ul. Topolowa
2020-06-29 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.384.20202020-06-18Gmina Pawłowicezgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - oświetlenia ul. Akacjowej w Pielgrzymowicach
Pielgrzymowice, ul. Akacjowa
2020-07-09przyjęto - 17.07.2020r.
AB-VI.6743.385.20202020-06-18Gmina Pawłowicezgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - oświetlenia ul. Rolniczej w Jarząbkowicach
Jarząbkowice, ul. Rolnicza
2020-07-09zaświadczenie 17.07.2020r. J.C.
AB-X.6743.388.20202020-06-19Weronika, Piotr Drzyzgabudowa bud.mieszk.jednorodz.
Rudołtowice, ul. Witosa
2020-07-0907.07.2020r. - wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-IV.6743.395.20202020-06-18PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. dwóch przył.gazu do bud.mieszk.
Wola, ul. Wiślana, dz.nr 1021/25
2020-07-08 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -07.06.2020
AB-IV.6743.396.20202020-06-18PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Wola, ul. Wiślana, dz.nr 989/25
2020-07-08 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -25.06.2020
AB-IV.6743.397.20202020-06-18PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Goczałkowice Zdrój, ul. Zimowa
2020-07-08 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -25.06.2020
AB-IV.6743.398.20202020-06-23PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Pszczyna, ul. Batalionów Chłopskich
2020-07-13 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -30.06.2020
AB-IV.6743.399.20202020-06-18PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Góra, ul. Wiosenna
2020-07-08 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -07.07.2020
AB-VI.6743.419.20202020-06-30Gmina Pawłowicebud.sieci elektroenerget. 0,4kv dla oświetlenia ulicznego
Pawłowice, ul. Leśna
2020-07-20potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia - zaświadczenie z dnia 15.07.2020r.
AB-IV.6743.429.20202020-07-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Goczałkowice- Zdrój, ul. PCK
2020-07-24 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -09.07.2020
AB-IV.6743.430.20202020-07-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Wisła Wielka, ul. Polna
2020-07-24 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -09.07.2020
AB-IV.6743.431.20202020-07-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Poręba, ul. Wodzisławska
2020-07-24 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -14.07.2020
AB-IV.6743.432.20202020-07-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Gora, ul. Złote Łany
2020-07-24 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -14.07.2020
AB-IV.6743.433.20202020-07-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Wola, ul. Pszczyńska
2020-07-24 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -07.07.2020
AB-IV.6743.434.20202020-07-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Czarków, ul. Jasna
2020-07-24 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -08.07.2020
AB-IV.6743.435.20202020-07-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Jankowice, ul. Złote łany
2020-07-24 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -07.07.2020
AB-IV.6743.436.20202020-07-03PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Piasek, ul. Kolejowa
2020-07-24 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -09.07.2020
AB-IV.6743.437.20202020-07-03Witosz Piotrbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Jankowice, ul. Żubrów
2020-07-24 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -14.07.2020
AB-IV.6743.445.20202020-07-03PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16budowa sieci gazowej wraz z przył.gazu do bud.mieszk.
Pawłowice, ul. 3 Maja
2020-07-23 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -23.07.2020
AB-X.6743.446.20202020-07-06Maria Sarnabudowa bud.mieszk.jednorodz.
Ćwiklice, ul. Owocowa
2020-07-2627.08.2020r. - po uzupełnieniu zgłoszenie zostało przyjęte i organ nie wniósł sprzeciwu
AB-IV.6743.451.20202020-07-07PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Rudziczka, ul. Strażacka
2020-07-27 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -09.07.2020
AB-IV.6743.452.20202020-07-07PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Suszec, ul. Miła
2020-07-27 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -15.07.2020
AB-IV.6743.453.20202020-07-07PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Suszec, ul. Srebrna
2020-07-27 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -15.07.2020
AB-IV.6743.454.20202020-07-07PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej n/c wraz z bud przył.gazu do budynku mieszk.
Rudziczka, ul.Szkolna
2020-07-27 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -09.07.2020
AB-IV.6743.518.20202020-07-23PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Frydek, ul. Leśna
2020-08-13 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -04.08.2020
AB-VIII.6743.521.20202020-07-27Tauron Dystybucja SA Oddz. w Gliwicachzgłoszenie bud. elektroenergetycznej słupowej stacji transformatorowej, sieci napowietrznej śr. n. w Górze
Góra dz. 678/84, 679/84, 666/84, 120, 121
2020-08-112020-08-17Wniesiono sprzeciw do zgłoszenia w dniu 11.08.2020 r.
AB-IV.6743.523.20202020-07-27PSG Sp. z o. o.zgłoszenie bud. sieci gazowej wraz z bud. przyłącza do bud. mieszk. w Górze, ul. Kręta
Góra ul. Kręta
2020-08-17 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -29.07.2020
AB-IV.6743.522.20202020-07-27PSG Sp. z o. o.zgłoszenie bud. sieci gazowej wraz z bud. przyłącza do bud. mieszk. w Mizerowie, ul. Wyzwolenia
Mizerów, ul. Wyzwolenia
2020-08-17 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -11.08.2020
AB-IV.6743.540.20202020-07-31PSG Sp. z o. o.budowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Mizerów ul. Mały Dwór
2020-08-21 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -05.08.2020
AB-V.6743.541.20202020-07-31 K i M Górka, J Ryt BUDRENT S. C.budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn
Pszczyna ul. Dobrawy
2020-08-2114.08.2020 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IV.6743.532.20202020-07-29PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Góra, ul. Długa
2020-08-18 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -05.08.2020
AB-IV.6743.533.20202020-07-29PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Wola, ul. Różana
2020-08-18 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -06.08.2020
AB-IV.6743.534.20202020-07-29PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Piasek, ul. Studzienicka
2020-08-18 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -04.08.2020
AB-IV.6743.535.20202020-07-29PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Studzienice, ul. Kosów
2020-08-18 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -04.08.2020
AB-IV.6743.536.20202020-07-29PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Goczałkowice Zdrój, ul. Szkolna
2020-08-18zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -05.08.2020
AB-IV.6743.537.20202020-07-29PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.dwóch przył.gazu do bud.mieszk.
Jankowice, Wielo Droga
2020-08-18 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -04.08.2020
AB-IV.6743.538.20202020-07-29PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Piasek, ul. Leśna
2020-08-18 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -05.08.2020
AB-IV.6743.548.20202020-08-03PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Jankowice, ul. Pszczelarska
2020-08-23 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -05.08.2020
AB-IV.6743.549.20202020-08-03PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Frydek, ul. Miodowa
2020-08-23 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -05.08.2020
AB-IV.6743.550.20202020-08-03PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Wola, ul. Pszczyńska
2020-08-23 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -06.08.2020
AB-VII.6743.572.20202020-08-12Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Suszec, ul. Ogrodowa 2bud.sieci wodociągowej
Mizerów ul. Boczna
2020-09-01postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia - termin do dnia 21.09.2020r, w wyniku uzupełnień zgłoszenie zostało przyjęte a organ nie wniósł sprzeciwu w dniu 14.09.2020r.
AB-IV.6743.574.20202020-08-13PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16bud.sieci gazowej ś/c wraz z przył.gazu do bud.mieszk.
Pawłowice, ul. Szkolna
2020-09-02zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -01.09.2020
AB-VI.6743.585.20202020-08-24Gmina Pawłowicezgłoszenie budowy sieci energetyczmej kablowej ziemnej - bud. oświetlenia ulicznego
Pawłowice i Warszowice, ul. Zjednoczenia i Cieszyńska
2020-09-14
AB-IV.6743.587.20202020-08-24PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do z-du prod.-usług.
Kobielice, ul. Rolna
2020-09-13zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -01.09.2020
AB-IV.6743.589.20202020-08-24PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Pszczyna, ul. Pionierów
2020-09-13zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -01.09.2020
AB-IV.6743.591.20202020-08-24PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Łąka, ul. Wczasowa
2020-09-13zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -01.09.2020
AB-IX.6743.583.20202020-08-20Marta, Oskar Klocbudowa bud.mieszk.jednorodz.
Goczałkowice Zdrój ul. Szkolna 171F
2020-09-09zaświadczenie z dnia 08.09.2020r. o przyjęciu zgłoszenia bez uwag
AB-IV.6743.597.20202020-08-26Marta, Oskar Klocrozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Wola, ul. Mokra
2020-09-15zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -04.09.2020
AB-IV.6743.598.20202020-08-26PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Pszczyna, ul. Studzienicka
2020-09-15zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -01.09.2020
AB-IV.6743.599.20202020-08-26PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Wisła Wielka, ul. Hodowców
2020-09-15zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -04.09.2020
AB-IV.6743.600.20202020-08-26PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud.sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Pszczyna, ul. Czajkowskiego
2020-09-15zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -01.09.2020
AB-X.6743.616.20202020-09-01Mateusz, Natalia Szmajduch budowa bud.mieszk.jednorodz.
Ćwiklice, ul. Wolności
2020-09-21 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 16.10.2020r.
AB-IX.6743.628.20202020-09-03Gmina Pszczynabud. sieci kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego
Piasek, ul. Kolejowa
2020-09-24postanowienie o uzupełnienie z dnia 15.09.2020 do 02.10.2020r.,zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -05.11.2020
AB-IX.6743.629.20202020-09-03Gmina Pszczynabud. sieci kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego
Piasek, ul. Katowicka
2020-09-24zaświadczenie z dnia 06.10.2020r. o przyjęciu zgłoszenia
AB-V.6743.630.20202020-09-03Gmina Pszczynabud. sieci kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego
Pszczyna, ul. Studziecka
2020-09-24potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia - zaświadczenie z dnia 08.09.2020r.
AB-V.6743.631.20202020-09-03Gmina Pszczynabud. sieci kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego
Pszczyna, ul. Bieruńska/Sybiraków
2020-09-24potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia - zaświadczenie z dnia 08.09.2020r.
AB-X.6743.632.20202020-09-03Gmina Pszczynabud. sieci kablowej
Jankowice, ul. Żubrów
2020-09-2421.09.2020r. - wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia w drodze decyzji
AB-VI.6743.646.20202020-09-11Andzielewski Pawełbud. sieci kanalizacji sanitarnej
Golasowice ul. Konopnickiej
2020-10-02przyjęto bez uwag - zaświadczenie 22.09.2020r.
AB-IV.6743.648.20202020-09-11Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.sieć gazowa śr. ciśnienia
Warszowice, ul. Koronna
2020-10-02 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -22.09.2020
* postanowienie wstrzymuje bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust.5