INFORMACJA ZGŁOSZENIA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO,
BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWYCH I SIECI
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego.

1234567
Nr Sprawy Data doręczenia zgłoszenia /wpływu wniosku/ Imie i nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu oraz adres Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Data upływu terminu o którym mowa w art. 30 ust.6 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu Uwagi
AB-IV.6743.717.20192019-09-27PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Wisła Wielka, ul. Mleczna
2019-10-18zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 07.10.2019
AB-IV.6743.718.20192019-09-27PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Studzionka, ul. Henryka Jordana
2019-10-18zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 07.10.2019
AB-IV.6743.719.20192019-09-27PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Brzeźce, ul. Kamienna
2019-10-18zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu 02.10.2019
AB-IV.6743.720.20192019-09-27PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Piasek, ul. Katowicka
2019-10-18Zaświadczenie 03.10.2019 brak sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IV.6743.721.20192019-09-27PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Frydek, ul. Modrzewiowa
2019-10-18zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu 01.10.2019
AB-IV.6743.722.20192019-09-27PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Ćwiklice, ul. 11 Listopada
2019-10-18zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 03.10.2019
AB-IV.6743.723.20192019-09-27PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Pszczyna, ul. Jaworowa
2019-10-18zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 07.10.2019
AB-IV.6743.724.20192019-09-27PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Kobiór, ul. Wróblewskiego
2019-10-18zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu 02.10.2019
AB-VII.6743.710.20192019-09-27PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Radostowice, ul. Graniczna
2019-10-17brak podstaw do wniesienia sprzeciwu - zgłoszenie przyjęto 01.10.2019r.
AB-V.6743.711.20192019-09-27PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud. sieci gazowej n/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Pszczyna, ul. Staromiejska
2019-10-1703.10.2019 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.712.20192019-09-27PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Jankowice, ul. Grabowa
2019-10-1701.10.2019r. - wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.713.20192019-09-27PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Czarków ul. Sosnowa
2019-10-17zgłoszenie przyjęto bez uwag
AB-VIII.6743.714.20192019-09-27PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. trzech przył.gazu do bud.mieszk.
Frydek, ul. Myśliwska
2019-10-17zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.730.20192019-10-01Tomasz, Danuta Majnuszbud.mieszk.jednor.
Łąka, ul. Gerberów
2019-10-2118.10.2019r. - postanowienie o uzupełnieniu projektu budowlanego w terminie do dnia 26.11.2019r. 21.11.2019r. - uzupełniono, 25.11.2019r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IV.6743.732.20192019-10-01PGNiG SA Oddział Geologii i Eksploatacjizgłoszenie bud. gazociągu śr. c. oraz kanalizaji światłowodowej w Gilowicach
Gilowice, gmina Miedźna
2019-10-22
AB-VI.6743.734.20192019-10-02JSW SA KWK Pniówekrozbiórka i budowa zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych
Pawłowice, ul. Wyzwolenia
2019-10-23postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 18.10.2019r.; uzupełnienie 13.11.2019r. i 20.11.2019r.; zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia 21.11.2019r.
AB-VI.6743.742.20192019-10-07Gmina Pawłowicesieć elektroenergetyczna do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym
Warszowice, ul. Strażacka
2019-10-28postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 23.10.2019r.; uzupełniono w dniu 29.10.2019r.; przyjeto zaświadczeniem 31.10.2019r.
AB-IV.6743.748.20192019-10-09PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Rudziczka, ul. Tęczowa
2019-10-30zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu -14.10.2019
AB-IV.6743.749.20192019-10-09PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Kobiór, ul. Stobika
2019-10-30zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu-11.10.2019
AB-IV.6743.747.20192019-10-09PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16bud.sieci gazowej ś/c wraz z przył.gazu do bud.mieszk.
Pawłowice, ul. Kolonia Studzieńska
2019-10-29zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu-11.10.2019
AB-IV.6743.745.20192019-10-09PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16bud.sieci gazowej ś/c wraz z przył.gazu do bud.mieszk.
Pawłowice, ul. Pszczyńska
2019-10-29zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu-11.10.2019
AB-VI.6743.750.20192019-10-10Michał Gancarczykbud.sieci wodoc. wraz z przył. do bud.mieszk.
Czarków, ul. Powst.Śl.
2019-10-30postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 25.10.2019r.; uzupełniono w dniu 04.11.2019r.; przyjeto zaświadczeniem 11.11.2019r.
AB-V.6743.753.20192019-10-11Głąb Marcinbudowa sieci elektroenergetycznej nn
Pszczyna, ul. Leśna
2019-11-0107.10.2019 - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia, 30.10.2019 r. - uzupełniono zgłoszenie, 04.11.2019 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.765.20192019-10-15JSW SA KWK Pniówekbud. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej
Pawłowice, ul. Wyzwolenia
2019-11-05postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 04.11.2019r. termin do uzupełnienia 29.11.2019r.; uzupełniono 20.11.2019r.; zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia 25.11.2019r.;
AB-VI.6743.774.20192019-10-22Szatkowska-Pala Ewelina, Pala Mariuszbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
Golasowice, ul. Konopnickiej
2019-11-12postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 06.11.2019r. termin do uzupełnienia 29.11.2019r.
AB-IX.6743.787.20192019-10-25Anna, Rafał Rzepkaprzebudowa i rozbudowa bud.mieszk.jednor.
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 48
2019-11-14wydanie zaświadczenia z dnia 13.11.2019r. - przyjęto bez uwag
AB-VI.6743.796.20192019-10-29Dorota Mendżyk-Drożdżbud.sieci wodoc. z przył.
Pielgrzymowice, ul. Daszyńskiego
2019-11-18postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 12.11.2019r. termin do uzupełnienia 13.12.2019r.
AB-IV.6743.800.20192019-10-31PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Rudołtowice, ul. W.Witosa
2019-11-2012.11.2019r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IV.6743.801.20192019-10-31PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Piasek, ul. Hortensji
2019-11-20wydanie zaświadczenia z dnia 12.11.2019r. - przyjęto bez uwag
AB-IV.6743.802.20192019-10-31PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Kobielice, ul. Zbożowa
2019-11-20zgłoszenie zostało przyjęte bez sprzeciwu - 13.11.2019r.
AB-IV.6743.803.20192019-10-31PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud. sieci gazowej n/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Pszczyna, Łowiecka
2019-11-2013.11.2019 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IV.6743.804.20192019-10-31PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. dwóch przył.gazu do bud.mieszk.
Warszowice, ul. Drozdów
2019-11-20
AB-VI.6743.808.20192019-10-31Gmina Pawłowicezgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem ulicznym
Pawłowice, ul. Myśliwska
2019-11-21zaświadczenie o przyjęciu bez uwag 19.11.2019r.
AB-X.6743.813.20192019-11-05Gmina Pszczynabud. elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn zasilania oświetlenia ulicznego
Studzienice, ul. Lisia
2019-11-2620.11.2019r. - postanowienie dot. uzupełnienia (z terminem do dnia 10.12.2019r.), 09.12.2019r. - uzupełnienie, 16.12.2019r. - wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IX.6743.815.20192019-11-07Gmina Kobiórzgłoszenie budowy energooszczędnego oświetlenia łącznika drogowego pomiędzy ulicą Rodzinna i Kwiatową
Kobiór, ul. Rodzinna i Kwiatowa
2019-11-28Przyjęto bez uwag zaświadczeniem z dnia 09.12.2019r.
AB-IX.6743.822.20192019-11-12PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Goczałkowice- Zdrój, ul. Jeziorna
2019-12-03Przyjęto bez uwag zaświadczeniem z dnia 19.12.2019r.
AB-X.6743.823.20192019-11-12PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Ćwiklice, ul. 11 Listopada
2019-12-0325.11.2019 - wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VIII.6743.825.20192019-11-12PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Frydek, ul. Łowiecka
2019-12-03Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu w dniu 20 listopada 2019r.
AB-VIII.6743.827.20192019-11-12PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Wola, ul. Pszczyńska
2019-12-03Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu w dniu 25 listopada 2019r.
AB-VIII.6743.829.20192019-11-12PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Wola, ul. Pszczyńska dz. 1470/7, 1471/7
2019-12-03Przyjęto bez uwag zaświadczeniem z dnia 18.11.2019r.
AB-IX.6743.824.20192019-11-12Gmina Kobiórbud. i przebud. sieci wodoc.
Kobiór, rejon ul. Rolnej
2019-11-272019-12-02decyzja sprzeciw z dnia 27.12.2019r.
AB-IX.6743.826.20192019-11-12Gmina Kobiórbud. i przebud. sieci wodoc.
Kobiór, rejon ul. Wróblewskiego i ul. Kwiatowej
2019-11-272019-12-02decyzja sprzeciw z dnia 27.12.2019r.
AB-IX.6743.828.20192019-11-12Gmina Kobiórbud. i przebud. sieci wodoc.
Kobiór, rejon ul. Stobika i ul. Wróblewskiego
2019-11-272019-12-02decyzja sprzeciw z dnia 27.12.2019r.
AB-IV.6743.840.20192019-11-18PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej z przył.gazu do bud.mieszk.
Kobiór, ul. Paproci
2019-12-08Przyjęto bez uwag zaświadczeniem z dnia 11.12.2019r.
AB-IV.6743.842.20192019-11-19PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Góra, ul. Zapadź
2019-12-10zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu, 22.11.2019
AB-IV.6743.843.20192019-11-19PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Frydek, ul. Graniczna
2019-12-10Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia 21.11.2019r.
AB-IV.6743.844.20192019-11-19PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Góra, ul. Pszczyńska
2019-12-10zaświadcza, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia 21.11.2019r.
AB-IV.6743.845.20192019-11-19PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Radostowice, ul. Czarkowska
2019-12-10zaświadcza, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia 21.11.2019r.
AB-VII.6743.856.20192019-11-22Spółka Restrukturyzacji Kopalń SAnapow. linia nN zas.pompownię w niecce cieku Branickiego
Suszec, ul. Na Grabówki
2019-12-1227.11.2019r. postanowienie o wyjaśnienie przedmiotu inwestycji, z terminem na uzupełnienie do 11.12.2019r. - na podstawie złożonych przez pełnomocnika inwestora wyjaśnień tut. oragn stwierdza iż zakres robót to budowa instalacji, kótra nie wymaga ani zgłoszenia ani pozwolenia na budowę, zgodnie z art.29 usu.1 pkt 27, w zwiazku z art. 30 ust.1
AB-VII.6743.873.20192019-12-03Barbara Witoszekbudowa bud.mieszk.jednor.
Rudziczka, ul. Szkolna
2019-12-23postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia z dnia 06.12.2019r. - termin na uzupoełnienia do 30.12.2019r., po uzupełnieniu zgłoszenie przyjęte bez uwag - 27.12.2019r.
AB-VI.6743.893.20192019-12-18Szymon Piotrowskizgłosz.bud.bud.mieszk.jednor.
Golasowice, ul. Rolników
2020-01-07Przyjęto bez uwag zaświadczeniem z dnia 07.01.2020r.
AB-IX.6743.900.20192019-12-20Nowotyńska Monika, Nikodemrozbud. i przebud. bud. mieszk.
Piasek, ul. Szkolna 9
2019-12-20wydanie zaświadczenia z dnia 05.02.2020r. - przyjęto bez uwag
AB-IV.6743.904.20192019-12-31PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Radostowice, ul. Brzymowa
2020-01-21zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu-09.01.2020
AB-IV.6743.905.20192019-12-31PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Pszczyna, ul. Granitowa
2020-01-21zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu-03.01.2020
AB-IV.6743.3.20202020-01-09PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. dwóch przył.gazu do bud.mieszk.
Góra, ul. Złote Łany
2020-01-29zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu-13.01.2020
AB-IV.6743.4.20202020-01-09PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. dwóch przył.gazu do bud.mieszk.
Poręba, ul. Wodna
2020-01-29zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu-13.01.2020
AB-IV.6743.5.20202020-01-09PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Poręba, ul. Narutowicza
2020-01-29zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu-16.01.2020
AB-IV.6743.6.20202020-01-09PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Frydek, ul. Polna
2020-01-29
AB-IV.6743.7.20202020-01-09PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Miedźna, ul. Poprzeczna
2020-01-29
AB-IV.6743.8.20202020-01-09PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16przebudowa sieci gazowej wraz z rozbud. sieci gazowej ś/c
Jankowice i Ćwiklice rejon ul. Zacisze, Miedźna rejon ul. Topolowej
2020-01-29 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu-20.01.2020
AB-IX.6743.20.20202020-01-15Gmina Kobiórbud.sieci wodoc.
Kobiór w rejonie ul. Stobika i ul. Wróblewskiego
2020-02-04
AB-IX.6743.22.20202020-01-15Gmina Kobiórbud.sieci wodoc.
Kobiór, rejon ul. Wróblewskiego i ul. Kwiatowej
2020-02-04
AB-IX.6743.24.20202020-01-15Gmina Kobiórbud.sieci kanal.sanit.
Kobiór, rejon ul. Promnickiej
2020-02-04
AB-IX.6743.25.20202020-01-15Gmina Kobiórbud. i przebud. sieci wodoc.
Kobiór, rejon ul. Rolnej
2020-02-04
AB-IV.6743.70.20202020-02-05PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Frydek, ul. Stolarska
2020-02-26zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -17.02.2020
AB-IV.6743.71.20202020-02-05PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Grzawa, ul. Graniczna
2020-02-26zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -17.02.2020
AB-IV.6743.72.20202020-02-05PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Kobielice, ul. Stara Droga
2020-02-26zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -07.02.2020
AB-IV.6743.73.20202020-02-05PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Góra, ul. Cmentarna
2020-02-26zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -17.02.2020
AB-IV.6743.74.20202020-02-05PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Miedźna, ul. Potok
2020-02-26zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -17.02.2020
AB-IV.6743.75.20202020-02-05PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Pszczyna, ul. Skowronków
2020-02-26zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -07.02.2020
AB-IV.6743.76.20202020-02-05PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Rudołtowice, ul. Zawadzkiego
2020-02-26zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -07.02.2020
AB-IV.6743.77.20202020-02-05PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Czarków, ul. Truskawkowa
2020-02-26zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -17.02.2020
AB-IV.6743.89.20202020-02-12PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Góra, ul. Kasztanowa
2020-03-04zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 18.02.2020
AB-IV.6743.90.20202020-02-12PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Radostowice, ul. Ks. Żydka
2020-03-04zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 18.02.2020
AB-IV.6743.91.20202020-02-12PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Czarków, ul. Łączna
2020-03-04zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 19.02.2020
AB-IV.6743.91.20202020-02-12PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Czarków, ul. Łączna
2020-03-04
AB-IV.6743.97.20202020-02-14PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Jankowice, ul. Przyśnicza
2020-03-06zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -18.02.2020
AB-IV.6743.98.20202020-02-14PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Studzienice, ul. Jaskółek
2020-03-06zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 19.02.2020
AB-VI.6743.102.20202020-02-17Zuber Klaudia i Robertbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
Pielgrzymowice, ul. Gen. Sikorskiego
2020-03-09
AB-IV.6743.113.20202020-02-21PSG Sp. z o. o.bud. sieci gazowej
Warszowice, ul. Pszczyńska
2020-03-13
AB-IV.6743.119.20202020-02-24PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Pawłowice, ul. Rolników
2020-03-15zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 02.03.2020
AB-IV.6743.120.20202020-02-24PSG Sp. z o. o.budowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Rudziczka ul. Baraniok
2020-03-16zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 02.03.2020
AB-IV.6743.121.20202020-02-24PSG Sp. z o. o.budowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Golasowice, ul. Długa
2020-03-16zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 02.03.2020
AB-X.6743.124.20202020-02-26Utrata Jolanta i Jacekbud. sieci wodociągowej
Jankowice, ul. Zachodnia
2020-03-1811.03.2020r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IV.6743.125.20202020-02-26PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Ćwiklice, ul. Kombatantów
2020-03-18zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 02.03.2020
AB-IV.6743.126.20202020-02-26PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Góra, ul. Złote Łany
2020-03-18zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 02.03.2020
AB-IV.6743.127.20202020-02-26PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Pszczyna, ul. Poziomkowa
2020-03-18zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 02.03.2020
AB-IV.6743.131.20202020-02-26PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej z przył.gazu do bud.mieszk.
Kobiór, ul. Boczna
2020-03-17zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 04.03.2020
AB-IV.6743.132.20202020-02-26PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej z przył.gazu do bud.mieszk.
Kobiór, ul. Jasna
2020-03-17zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 04.03.2020
AB-IV.6743.133.20202020-02-26PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej z przył.gazu do 4 bud.mieszk.
Kobiór, ul. Wróblewskiego
2020-03-17 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 04.03.2020
AB-IV.6743.134.20202020-02-27PSG Sp. z o. o.budowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Warszowice, ul. Stawowa
2020-03-19 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 03.03.2020
AB-IV.6743.136.20202020-02-27PSG Sp. z o. o.budowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Rudziczka, ul. Baraniok
2020-03-19 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 03.03.2020
AB-IV.6743.140.20202020-03-02PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej n/c wraz z bud dwóch przył.gazu do budynków
Pszczyna, ul. Górnośląska
2020-03-22zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - 05.03.2020
AB-IV.6743.157.20202020-03-05PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Pniówek, ul. Dąbkowa
2020-03-25zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -09.03.2020
AB-IV.6743.158.20202020-03-05PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16budowa sieci gazowej wraz z przył.gazu do bud.mieszk.
Suszec, ul. Na Grabówki
2020-03-25zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -09.03.2020
AB-IV.6743.161.20202020-03-06PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Kobielice, ul. Stara Droga
2020-03-26zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -17.03.2020
AB-IV.6743.163.20202020-03-06PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Góra, ul. Lipowa
2020-03-26zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -12.03.2020
AB-IV.6743.164.20202020-03-06PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud. sieci gazowej n/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Goczałkowice-Zdrój, ul. Rolna
2020-03-26zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -10.03.2020
AB-IV.6743.171.20202020-03-12PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Kobiór, ul. Zmienna
2020-04-02zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -17.03.2020
AB-IV.6743.175.20202020-03-11PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Golasowice ul. Słowackiego
2020-04-02zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia -17.03.2020
* postanowienie wstrzymuje bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust.5