INFORMACJA ZGŁOSZENIA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO,
BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWYCH I SIECI
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego.

1234567
Nr Sprawy Data doręczenia zgłoszenia /wpływu wniosku/ Imie i nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu oraz adres Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Data upływu terminu o którym mowa w art. 30 ust.6 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu Uwagi
AB-VI.6743.84.20192019-02-25PSG Sp. z o.o.rozbudowa sieci gazowej śr. c.
Czarków, ul. Wolności
2019-03-18brak wniesienia sprzeciwu; zaświadczenie z dnia 15 marca 2019r.
AB-VI.6743.85.20192019-02-25PSG Sp. z o.o.rozbudowa sieci gazowej śr. c.
Czarków, ul. Ogrodowa
2019-03-18brak wniesienia sprzeciw; zaświadczenie z dnia 15 marca 2019r.
AB-V.6743.86.20192019-02-25PSG Sp. z o.o.rozbudowa sieci gazowej śr. c.
Pszczyna, ul. Leśna
2019-03-1813.03.2019 - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.87.20192019-02-25PSG Sp. z o.o.rozbudowa sieci gazowej śr. c.
Czarków, ul. Ogrodowa
2019-03-18brak wniesienia sprzeiwu; zaświadczenie z dnia 15 marca 2019r.
AB-VI.6743.121.20192019-03-11Płonka Angelika i Wojciechbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Pielgrzymowice, ul. Gen. Sikorskiego
2019-04-01postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 27.03.2019r. termin do uzupełnienia 30.04.2019r.
AB-I.6743.131.20192019-03-13PSG Sp. z o.o.rozbud. sieci gazowej
Frydek, ul. Miodowa
2019-04-0315.03.2019r.-zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłosz.
AB-I.6743.132.20192019-03-13PSG Sp. z o.o.rozbud. sieci gazowej
Gilowice, ul. Granicza
2019-04-0315.03.2019r.-zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłosz.
AB-X.6743.142.20192019-03-18Krystyna Dyrda-Sporyśrozbudowa bud.mieszk.jednor.
Jankowice, ul. Żubrów 79
2019-04-0701.04.2019r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia - do dnia 25.04.2019r., 10.04.2019r. uzupełniono, 24.04.2019r. - wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-V.6743.154.20192019-03-21Gmina Pszczynabudowa sieci kablowej nN oświetlenia ulicznego
Pszczyna, ul. Sznelowiec (boczna)
2019-04-1027.03.2019 - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.189.20192019-04-02Gmina Goczałkowice-Zdrójsieć kablowa oświetlenia ulicznego
Goczałkowice -Zdrój, ul. Bór II
2019-04-2309.04.2019 r. -zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.191.20192019-04-03Artur, Jolanta Morkiszbudynek mieszkalny jednorodzinny
Czarków, ul. Truskawkowa
2019-04-2323.04.2019 - postanowienie, uzupełniono wniosek w dniu 20.05.2019, braku sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-I.6743.193.20192019-04-03Gmina Kobiórbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Kobiór, ul. Stobika i Wróblewskiego
2019-04-2418.04.2019r. - postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu, uzupełniono w dniu 08.05.2019r., zaświadczenie z dnia 09.05.2019 r.
AB-I.6743.194.20192019-04-03PSG Sp. z o.o., Tarnów, ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Miedźna, ul. Potok
2019-04-2311.04.2019 wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.195.20192019-04-03JSW SA KWK Pniówekbudowa sieci elektoenergetycznej
Pniówek, ul. Orla
2019-04-2419.04.2019 - postanowienie, wniosek został uzupełniony w dniu 23.04.2019, braku sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-V.6743.197.20192019-04-03PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud. sieci gazowej n/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Pszczyna, ul. Bielasa
2019-04-2309.04.2019 r. -zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.198.20192019-04-03PSG Sp. zo.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud. sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Studzienice, ul. Jana Pawła II
2019-04-2319.04.2019r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VIII.6743.199.20192019-04-03PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Radostowice, ul. Graniczna
2019-04-23Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu w dniu 11 kwietnia 2019r.
AB-I.6743.203.20192019-04-04Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Kobiór, ul. Ołtuszewskiego
2019-04-25Zaświadczenie o braku sprzeciwu z dn. 24.04.2019r.
AB-V.6743.211.20192019-04-05PSG Sp. z o.o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Pszczyna, ul. Pionierów
2019-04-2609.04.2019 r. -zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VIII.6743.222.20192019-04-11Pinocy Patrykbudynek mieszkalny jednorodzinny
Wisła Wielka, ul. Polna
2019-05-02wydano postanowienie w dniu 16.04.2019r. , wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu w dniu 10.05.2019r.
AB-VI.6743.223.20192019-04-11Dominiak Rafałprzebud. i rozbud. budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Piasek, ul. Powstańców Śląskich 2
2019-05-02zaświadczenie o przyjęciu bez uwag 30.04.2019r.
AB-VI.6743.242.20192019-04-19Pala Piotr, Walecka Wioletabud.mieszk.jednor.
Czarków ul. Ogrodowa
2019-05-09przyjęto bez uwag; zaświadczenie z dnia 07.05.2019r.
AB-X.6743.196.20192019-04-03PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Jankowice, ul. Grabowa
2019-04-2319.04.2019r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-I.6743.256.20192019-04-26PSG Sp. z o. o.rozbud. sieci gazowej w Woli, ul. Wiśniowa
Wola, ul. Wiśniowa
2019-05-17Zaświadczenie o braku sprzeciwu z dn. 14.05.2019r.
AB-X.6743.257.20192019-04-26PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej śr. c.
Łąka, ul. Kwiatowa
2019-05-1715.05.2019r. - zaświadczenie o braku wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.278.20192019-05-07PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej wraz z przył.gazu do bud.mieszk.
Warszowice, ul. Boryńska 67B
2019-05-27zaświadczenie o przyjęciu bez uwag 23.05.2019r.
AB-I.6743.280.20192019-05-08PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej rozdzielczej i budowa przyłącza gazu do bud.mieszk.jednor.
Frydek, ul. Bieruńska
2019-05-28Zaświadczenie o braku sprzeciwu z dn. 27.05.2019r.
AB-X.6743.282.20192019-05-09PSG Sp. z o.o.rozbvud. sieci gazowej
Studzionka ul. Robotnicza
2019-05-3024.05.2019r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.283.20192019-05-09PSG Sp. z o. o.rozbud. sieci gazowej
Łąka, ul. Dąbrowskiego
2019-05-3024.05.2019r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.302.20192019-05-16PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Pszczyna, ul. Wiśniowa
2019-06-0631.05.2019 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.308.20192019-05-17Smolarz Michał, Wojciechowska - Smolarz Martabudynek mieszk. jednorodzinny
Łąka, ul. Łukasiewicza
2019-06-0703.06.2019r. - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji projektowej (termin do dnia 03.07.2019r.), 03.07.2019r. - uzupełniono dokumentację, 08.07.2019r. - wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy
AB-I.6743.311.20192019-05-17PSG Sp. z o. o.rozbud. sieci gazowej
Kobiór, ul. Borowa
2019-06-0704.06.2019r. - postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu, uzupełniono, zaświadczenie o braku sprzeciwu z dn. 12.06.2019r.
AB-VIII.6743.343.20192019-05-30CYROŃ Sp. z o. o.sieć wodociągowa
Suszec, ul. Pszczyńska/Dolna
2019-06-20Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu w dniu 10 czerwca 2019r.
AB-X.6743.336.20192019-05-30PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud. sieci gazowej ś/c wraz z bud.dwóch przył.gazu do bud.mieszk.
Jankowice, ul. Myśliwska
2019-06-1912.06.2019r. - wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.337.20192019-05-30PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Łąka, ul. Dąbrowskiego
2019-06-1912.06.2019r. - wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.338.00000000-00-00
AB-X.6743.338.20192019-05-30PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Jankowice, ul. Złote Łany
2019-06-1912.06.2019r. - wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VIII.6743.358.20192019-06-04Świerkot BeataNadbudowa, przebud. i rozbud. mieszk. jedn.
Mizerów, ul. Wyzwolenia 217
2019-06-25Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu w dniu 14 czerwca 2019 r.
AB-X.6743.367.20192019-06-07Elżbieta, Kryspin Ostrowskizgłosz.bud.bud.mieszk.jednor.
Studzienice ul. Kosów
2019-06-2724.06.2019r. - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji projektowej (termin do dnia 24.07.2019r.), 15.07.2019r. - uzupełniono dokumentację, 23.07.2019r. - wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
AB-X.6743.363.20192019-06-05Dorota, Wojciech Waleczekbudynek mieszkalny jednorodzinny
Łąka, ul. Jeziorna
2019-06-2518.06.2019r. - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji projektowej (termin do dnia 30.08.2019r.), 22.08.2019r. - uzupełniono. 27.08.2019r. - zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.378.20192019-06-11KLIMOSZ Sp. z o. o.budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektorenerg. 20 kV
Pawłowice, ul. Zjednoczenie
2019-07-02 24.06.2019 - postanowienie, wniosek został uzupełniony w dniu 03.07.2019, braku sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-V.6743.384.20192019-06-13Żmij Dorota i Krzysztof budynek mieszk. jedn.
Pszczyna, ul. Batalionów Chłopskich
2019-07-1519.06.2019 r. - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji zgłoszenia, 03.07.2019 r. - uzupełniono zgłoszenie zgodnie z postanowieniem, 04.07.2019 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.386.20192019-06-14PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Pszczyna, ul. Zbożowa
2019-07-0525.06.2019 - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.387.20192019-06-14PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Pszczyna, ul. Chochółki
2019-07-0525.06.2019 - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.388.20192019-06-14PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Brzeźce, ul. Kamienna
2019-07-0503.07.2019r. - zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
AB-VIII.6743.390.20192019-06-14PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Kobielice, ul. Topolowa
2019-07-04
AB-IX.6743.392.20192019-06-17PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Kobiór, ul. Zachodnia
2019-07-0524.06.2019 -wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.397.20192019-06-18PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej wraz z przył.gazu do bud.usług.
Pielgrzymowice, ul. Miarki
2019-07-08zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia bez uwag z dnia 03.07.2019r.
AB-VI.6743.400.20192019-06-21PSG Sp. z o. o.budowa sieci gazowej śr. c.
Pawłowice, ul. Mickiewicza
2019-07-05zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu z dnia 03.07.2019r.
AB-VIII.6743.401.20192019-06-21PSG Sp. z o. o.budowa sieci gazowej śr. c.
Rudziczka, ul. Baraniok
2019-07-05zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
AB-I.6743.405.20192019-06-24PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Frydek, ul. Myśliwska
2019-07-14zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
AB-I.6743.406.20192019-06-24PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. dwóch przył.gazu do bud.mieszk.
Góra, ul. Wiosenna
2019-07-14zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
AB-VI.6743.407.20192019-06-24PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Piasek, ul. Kochanowskiego
2019-07-14zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
AB-IX.6743.408.20192019-06-24PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Goczałkowice-Zdrój, ul. Robotnicza
2019-07-14zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
AB-VI.6743.411.20192019-06-24PSG Sp. z o. o.budowa sieci gazowej śr. c.
Warszowice, ul. Kormoranów
2019-07-15zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
AB-X.6743.414.20192019-06-25Utrata Jolanta i Jacekbudowa sieci wodociagowej wraz z przyłączem do bud. mieszk. jedn.
Jankowice, ul. Zachodnia
2019-07-1612.07.2019 - wycofano wniosek.
AB-VI.6743.422.20192019-06-26PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16bud.sieci gazowej ś/c wraz z przył.gazu do bud.mieszk.
Golasowice, ul. Tęczowa-Rolnicza
2019-07-16zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
AB-VIII.6743.437.20192019-07-02PSG Sp. z o. o.bud. sieci gazowej n. c.
Rudziczka, ul. Szkolna
2019-07-23zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
AB-VI.6743.436.20192019-07-02Gmina Pawłowicebud.sieci kablowej ziemnej oświetlenia ulicznego
Pielgrzymowice, ul. Gruntowa
2019-07-22postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 19.07.2019r. termin do uzupełnienia 16.08.2019r.; zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia z dnia 23.07.2019r.
AB-VI.6743.438.20192019-07-02Gmina Pawłowicebud.sieci kablowej ziemnej oświetlenia ulicznego
Pielgrzymowice, ul. Rzeczna
2019-07-22postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 19.07.2019r. termin do uzupełnienia 16.08.2019r.; zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia z dnia 23.07.2019r.
AB-VI.6743.439.20192019-07-02Gmina Pawłowicebud.sieci kablowej ziemnej oświetlenia ulicznego
Jarząbkowice, ul. Wiejska
2019-07-22postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 19.07.2019r. termin do uzupełnienia 16.08.2019r.;zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia z dnia 23.07.2019r.
AB-X.6743.441.20192019-07-03PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Jankowice, ul. Przyśnicza
2019-07-2319.07.2019r. - wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-I.6743.448.20192019-07-04PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Wola, ul. Pszczyńska
2019-07-24zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
AB-X.6743.449.20192019-07-04PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Łąka, ul. Jaworowa
2019-07-2419.07.2019r. - wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VI.6743.452.20192019-07-05PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16bud.sieci gazowej wraz z przył.gazu do bud.mieszk.
Pawłowice, ul. Polna
2019-07-25zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
AB-X.6743.457.20192019-07-05Gmina Kobiórbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Kobiór, ul. Kwiatowa i Wróblewskiego
2019-07-26Przyjęto bez uwag zaświadczeniem z dnia 17.07.2019r.
AB-X.6743.461.20192019-07-08PSG Sp. z o. o.bud. sieci gazowej n. c.
Goczałkowice- Zdrój, Ćwiklice ul. Spokojna
2019-07-29
AB-VI.6743.480.20192019-07-16PSG Sp. z o. o.budowa sieci gazowej śr. c.
Pielgrzymowice, ul. Sikorskiego
2019-08-06zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
AB-VIII.6743.483.20192019-07-17PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Kobielice, ul. Pańska
2019-08-07zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
AB-I.6743.484.20192019-07-17PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Frydek, ul. Modrzewiowa
2019-08-07 zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.496.20192019-07-18Gmina Pawłowicebudowa sieci oświetlenia ulicznego
Krzyżowice, ul. Śląska
2019-08-08 05.08.2019 r. - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji zgłoszenia, 14.08.2019 r. - uzupełniono zgłoszenie zgodnie z postanowieniem, zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IX.6743.505.20192019-07-23PSG Sp. z o. o.rozbud. sieci gazowej
Kobiór, ul. Cicha
2019-08-13zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
AB-IX.6743.507.20192019-07-23PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Kobiór, ul. Wróblewskiego
2019-08-13 zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IX.6743.516.20192019-07-24PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Goczałkowice- Zdrój, ul. Zimowa
2019-08-14 zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IX.6743.538.20192019-07-30Gmina Goczałkowice-Zdrójbudowa sieci oświetlenia ulicznego
Goczałkowice- Zdrój, ul. Rzemieślnicza
2019-08-20wydanie zaświadczenia z dnia 14.08.2019r. - przyjęto bez uwag
AB-IX.6743.542.20192019-07-31Gmina Kobiórbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
Kobiór, ul. Cicha/Centralna
2019-08-21wydanie zaświadczenia z dnia 20.08.2019r. - przyjęto bez uwag
AB-IX.6743.517.20192019-07-24Tauron Dystrybucja SA budowa odcinka sieci elektroen. nN
Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór I
2019-08-13Przyjęto bez uwag zaświadczeniem z dnia 01.08.2019r.
AB-V.6743.555.20192019-08-02Marcin Głąbbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Pszczyna, ul. Leśna
2019-08-2206.08.2019 r. - postanowienie o uzupełnieniu dokomunetacji zgłoszenia do dnia 16.09.2019 r., 11.09.2019 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.576.20192019-08-09Mirosław, Jolanta Kubisprzebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana konstrukcji dachu bud.mieszk.jednor.
Czarków, ul. Powst.Śl. 75A
2019-08-29postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 26.08.2019r. termin do uzupełnienia 30.09.2019r.
AB-VII.6743.588.20192019-08-12PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16bud.sieci gazowej wraz z przył.gazu do bud.mieszk.
Kryry, ul. Nierad
2019-09-01postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia z dnia 19.08.2019r. - termin na uzupoełnienia do 20.09.2019r., zgłoszenie uzupełniono, zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.09.2019r.
AB-IX.6743.590.20192019-08-14PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej n/c wraz z bud. dwóch przył.gazu do bud.mieszk.
Goczałkowice-Zdrój, ul. Rolna
2019-09-03 zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VIII.6743.591.20192019-08-14PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Wola, ul. Powstańców Śl.
2019-09-03 zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.592.20192019-08-14PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. trzech przył.gazu do bud.mieszk.
Pszczyna, ul. Doświadczalna
2019-09-03 zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.598.20192019-08-20Kamil Paszekzgłosz.bud.bud.mieszk.jednor.
Ćwiklice, ul. Zawadzkiego
2019-09-0905.09.2019r. - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji projektowej do dnia 03.10.2019r. 30.09.2019r. - uzupełniono 08.10.2019r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu
AB-VIII.6743.600.20192019-08-21PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu
Frydek, ul. Nowa Wieś
2019-09-10
AB-VII.6743.607.20192019-08-23PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16bud.sieci gazowej wraz z przył.gazu do bud.mieszk.
Wisła Mała, ul. Bobrów
2019-09-12zgłoszenie przyjęto bez uwag - 02.09.2019r.
AB-X.6743.614.20192019-08-27Gmina Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2budowa oświetlenia ulicy - sieć kablowa ziemna
Jankowice, ul. Sarenek
2019-09-1609.09.2019 - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji projektowej (termin do dnia 10.10.2019) 08.10.2019r. - uzupełnienie 14.10.2019r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.615.20192019-08-27Gmina Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2budowa oświetlenia ulicy - sieć kablowa ziemna i napowietrzna
Rudołtowice, ul. Rudawki
2019-09-1609.09.2019 - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji projektowej (termin do dnia 10.10.2019) 10.10.2019r. - postanowienie o wydłużeniu terminu do dnia 07.11.2019r. 13.11.2019r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.616.20192019-08-27Gmina Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2budowa oświetlenia ulicy - sieć kablowa ziemna
Pszczyna, ul. Dobrawy
2019-09-1603.09.2019 r. -postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji do dnia 24.09.2019 r., 25.09.2019 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.617.20192019-08-27Gmina Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2budowa oświetlenia ulicy - sieć kablowa ziemna
Pszczyna, ul. Józefa Brudnego
2019-09-1603.09.2019 r. -postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji do dnia 24.09.2019 r., 25.09.2019 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.621.20192019-08-29PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16bud.sieci gazowej ś/c wraz z przył.gazu do bud.mieszk.
Pawłowice, ul. Wodzisławska
2019-09-18 zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.643.20192019-09-03JSW SA KWK Pniówekzgłoszenie przebud. obiektu pompowni wraz z infr. towarzyszącą oraz bud. przewodu tłoc znego w Warszowicach, ul. Szybowa
Warszowice, ul. Szybowa
2019-09-2416.09.2019 - zawiadomienie o przekazaniu zgłoszenia do właściwego organu
AB-VI.6743.667.20192019-09-09PSG Sp. z o. o.bud. sieci gazowej
Jarząbkowice, ul. Kwiatowa
2019-09-30 zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VII.6743.671.20192019-09-10PSG Sp. z o. o.bud. sieci gazowej
Mizerów, ul. Prosta
2019-10-01brak podsatw do wniesienia sprzeciwu - zgłoszenie przyjęto 18.09.2019r.
AB-IX.6743.672.20192019-09-11Bogumiła Szewieczekzgłosz.rozbudowy,nadbudowy i docieplenia bud.mieszk.
Kobiór, ul. Rubinowa 10
2019-10-09wydanie zaświadczenia z dnia 09.10.2019r. - przyjęto bez uwag
AB-X.6743.686.20192019-09-16Agnieszka, Paweł Raniszewscyrozbudowa i przebudowa bud.mieszk.jednor.
Studzionka, Robotnicza 18
2019-10-0627.09.2019r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VII.6743.693.20192019-09-19PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Rudziczka, ul. Wąska
2019-10-09brak podstaw do wniesienia sprzeciwu - zgłoszenie przyjęto 02.10.2019r.
AB-VII.6743.692.20192019-09-19PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Rudziczka ul. Pogodna
2019-10-11brak podstaw do wniesienia sprzeciwu - zgłoszenie przyjęto 02.10.2019r.
AB-VI.6743.694.20192019-09-20Wojciech, Angelika Wojciechbud.sieci wod.kan. wraz z przył. do bud.mieszk.
Pielgrzymowice, ul. Sikorskiego
2019-10-10postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 07.10.2019r. termin do uzupełnienia 31.10.2019r.
AB-IV.6743.716.20192019-09-27PSG Sp. z o. o.rozbudowa sieci gazowej z przyłączem do bud. mieszk.
Frydek, ul. Dębowa
2019-10-18Zaświadczenie 03.10.2019 brak sprzeciwu do zgłoszenia
* postanowienie wstrzymuje bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust.5