INFORMACJA ZGŁOSZENIA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO,
BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWYCH I SIECI
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego.

1234567
Nr Sprawy Data doręczenia zgłoszenia /wpływu wniosku/ Imie i nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu oraz adres Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Data upływu terminu o którym mowa w art. 30 ust.6 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu Uwagi
AB-X.6743.517.20172017-09-14Janusz Pala, Monika Sojka-Palabudynek mieszkalny jednorodzinny
Ćwiklice, ul. Zawadzkiego
2017-10-0405.10.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.524.20172017-09-21Białas TeresaNadbudowa budynku mieszk. jedn.
Pszczyna ul. Wesoła 13
2017-10-1213.10.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.538.20172017-10-05Gmina Pszczynabudowa sieci kablowej nn oświetlenia parkingu
Pszczyna ul. Żorska
2017-10-2611.10.2017r. - postanowienie o uzupełnieniu braków w zgłoszeniu. 13.11.2017r. - postanowienie o zmianie terminu uzupełnienia zgłoszenia. 15.01.2018r. - zgłoszenie uzupełniono zgodnie z postanowieniem.
AB-X.6743.545.20172017-10-12Gmina Miedźnabudowa sieci napowietrznej nn oświetlenia ulicznego
Góra ul. Janygowiec i Piaskowa
2017-11-0218.10.2017r. - postanowienie o uzupełnieniu braków w zgłoszeniu. 27.11.2017r. - decyzja sprzeciw.
AB-X.6743.560.20172017-10-20Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.bud.sieci elektroenerget.
Pawłowice, ul. Przemysłowa
2017-11-0927.10.2017r. - przekazanie wniosku do właściwego organu - Wojewody.
AB-X.6743.563.20172017-10-23Gmina Pszczynabudowa sieci kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego
Rudołtowice, ul. Zawadzkiego
2017-11-14zgłoszenie przyjęto - organ nie wniósł sprzeciwu
AB-X.6743.564.20172017-10-24Żaneta, Łukasz Szostakbudynek mieszkalny jednorodzinny
Pszczyna, boczna od ul. Zbożowej
2017-11-1313.11.2017r. - zgłoszenie wycofano.
AB-X.6743.570.20172017-10-27Gmina Miedżnasieć kablowa oświetlenia ulicznego niskiego napięcia
Miedźna, ul. Topolowa
2017-11-1607.11.2017r. - postanowienie o uzupełnieniu braków w zgłoszeniu. 20.12.2017r. - Sprzeciw do zgłoszenia.
AB-X.6743.586.20172017-11-07Grzegorz Lubeckirozbudowa i przebudowa bud.mieszk.jednorodz.
Rudołtowice, ul. Klonowa 16
2018-01-3115.11.2017r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia z terminem do 08.12.2017r.; 08.12.2017r. - postanowienie o zmianie terminu uzupełnienia do 30.01.2018r. Zgłoszenie przyjęto.
AB-X.6743.598.20172017-11-20Dawid Płoskońskibudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Miedźna, ul. Potok
2017-12-1012.12.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.601.20172017-11-23Aleksandra, Jerzy Cyrońbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Wisła Mała, ul. Bobrów
2017-12-1301.12.2017r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia z terminem do 20.12.2017r., 20.12.2017r. - zgłoszenie uzupełniono. 10.01.2018r. - organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.602.20172017-11-23Cecylia, Krzysztof Tyralabudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Ćwiklice, ul. Wolności
2017-12-1304.12.2017r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia. 18.12.2017r. - uzupełniono zgłoszenie. 09.01.2018r. - organ nie wniósł sprzeciwu.
AB-X.6743.610.20172017-11-29Gmina Kobiórbudowa sieci oświetlenia ulicznego
ul. Kobiórska 5, Kobiór
2017-11-2012.12.2017r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia. 08.01.2018r. - pełnomocnik uzupełnił zgłoszenie zgodnie z postanowieniem. 10.01.2018r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.612.20172017-11-30Mika Monika i Łukaszbudynek mieszkalny jednorodzinny
Frydek ul. Łowiecka
2017-12-2121.12.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.614.20172017-11-30Maciej Reguła, Dominika Bzymek-Regułabud.mieszk.jednorodz.
Ćwiklice, ulica boczna od ul. Orzechowej
2017-12-2021.12.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VII.6743.619.20172017-12-07Gmina Suszecbudowa sieci kablowej elektroenergetycznej, sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Suszec, ul. Piaskowa
2018-01-31postanowienie z art. 30 ust. 5c w sprawie uzupełnienia zgłoszenia z terminem do uzupełnienia - 10.01.2018r., zgłoszenie uzupełniono zgodnie z postanowieniem - data uzupełnienia 10.01.2018r.
AB-V.6743.616.20172017-12-05Tamir Sp. J. T i M. Kuśnierzbudowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przył.energetycznym
Pszczyna, ul. Cieszyńska
2018-01-112018-01-3011.12.2017 r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia , 11.01.2018 - decyzja sprzeciw zgodnie z art. 30 ust. 5c ustawy - Prawo budowlane
AB-I.6743.631.20172017-12-21Gmina Miedźnasieć napowietrzna oświetlenia ulicznego
Góra, ul. Janygowiec, Piaskowa
2018-01-11Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-VIII.6743.634.20172017-12-21Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach SAbudowa sieci wodociagowej
Kobiór, ul. Cicha/Na Kąty
2018-01-11 29.12.2017r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia. 15.01.2018r. - pełnomocnik uzupełnił zgłoszenie zgodnie z postanowieniem. 18.01.2018r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VI.6743.625.20172017-12-13Szweda Pawełbud. mieszk. jedn.
Pawłowice, ul. Pszczyńska
2018-01-0322.12.2017 - postanowienie, uzupełniono w dniu 02.01.2018. Zgłoszenie przyjęto bez uwag.
AB-VII.6743.638.20172017-12-29Wantulok Katarzynabudynek mieszkalny jednorodzinny
Suszec, ul. Branicka
2018-01-19
AB-VIII.6743.14.20182018-01-09Jan Piotrowskidwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej
Goczałkowice-Zdrój, ul. Berberysowa
2018-01-29 30.01.2018r. - organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-V.6743.30.20182018-01-24Kuśnierz Mirosławbudowa kontenerowej stacji transformatorowej
Pszczyna, ul. Cieszyńska
2018-02-0101.02.2018 - wydano zaświadczenie zart. 30 ust. 5aa ustawy - Prawo budowlane
AB-V.6743.31.20182018-01-24Wojtyła Tymoteuszbud. mieszk. jedn.
Pszczyna, ul. Tulipanów
2018-04-0431.01.2018 r. - postanowienie o uzupełnienie dokumentacji, 06.04.2018 - - zaświadczenie o braku sprzeciwu
AB-VII.6743.36.20182018-01-26PPMM "MEDROS" Sp. z o.o.przyłącze energii elektrycznej dla projektowanej stacji transformatorowej SN/nN
Kobielice, ul. Pszczyńska 172
2018-03-15postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia z dnia 07.02.2018r. - termin do dnia 26.02.2018r., zgłoszenie uzupełniono w dniu 22.02.2018r.
AB-V.6743.40.20182018-01-30Szostak Żaneta i Łukaszbudynek mieszkalny jednorodzinny
Pszczyna ul. boczna od Zbożowej
2018-04-1014.02.2018 - postanowienie o uzupełnienie dokumentacji, 23.02.2018 - uzupełniono dokumentację zgłoszenia, 28.02.2018 - zaświadczenie o braku sprzeciwu
AB-V.6743.51.20182018-02-06Sobina Kinga i Adrianbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Pszczyna, ul. Sucharskiego
2018-02-2615.02.2018 - postanowienie o uzupełnieniu, 23.02.2018 r. - uzupełniono dokumentację zgłoszenia, 28.02.2018 - wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu
AB-X.6743.54.20182018-02-08Kuś Beata i Przemysławrozbud. i przebud. bud. mieszk. jedn.
Ćwiklice, ul. Zawadzkiego 42
2018-04-3021.02.2018r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia z terminem do 19.03.2018r., 19.03.2018r. - zmiana terminu uzupełnienia na dzień 30.04.2018r., 18.04.2018r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-I.6743.60.20182018-02-13Gmina Miedźnasieć kablowa oświetlenia ulicznego niskiego napięcia
Miedźna, ul. Topolowa
2018-03-05Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-I.6743.72.20182018-02-19Kamilla Rudnickaremont i rozbudowa wiatrołapu bud.jednorodz.
Miedźna, ul. Wiejska 68A
2018-04-032018-03-1105.03.2018 - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia, 03.04.2018r. sprzeciw do zgłoszenia
AB-I.6743.73.20182018-02-20Michał, Agata Kóskabudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą
Studzienice, ul. Sikorek
01.03.2018r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia z terminem do 20.03.2018r. , 20.03.2018r. - inwestorzy wycofali zgłoszenie - bez rozpatrzenia
AB-VI.6743.82.20182018-02-23Gmina Pszczynasieć kablowa n.n. oświetlenia ulicznego
Czarków, ul. Powstańców Śląskich
2018-04-30postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu, uzupełniono 12.03.2018r., wydano zaświadczenie 12.03.2018r.
AB-I.6743.83.20182018-02-23Gmina Pszczynasieć kablowa n.n. oświetlenia ulicznego
Studzienice, ul. Wilcza
2018-04-30 postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu, uzupełniono w dniu 12.03.2018. Bez uwag.
AB-V.6743.84.20182018-02-23Gmina Pszczynasieć kablowa n.n. oświetlenia ulicznego
Pszczyna, ul. Katowicka
2018-03-1705.03.2018 - zaświadczenie wynikające z art. 30 ust. 5aa ustawy - Prawo budowlane
AB-VIII.6743.94.20182018-03-02Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach SAbudowa wodociągu spinającego wodociągi w ul. Nad Zalewem i ul. Nowej
Kobiór, ul. Nowa i Nad Zalewem
2018-03-2309.03.2018 - zaświadczenie wynikające z art. 30 ust. 5aa ustawy - Prawo budowlane
AB-X.6743.109.20182018-03-06Tauron Dystrybucja SA oddział Gliwicebud.sieci napow.-kabl. nN dla zasilania bud.szeregowego z lokalami mieszk.
Cwiklice ul. M.Oświęcimskich
2018-03-2614.03.2018r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.160.20182018-03-19Adamczyk Leokadiarozbud. bud. mieszk. jedn.
Pszczyna, ul. Reja 7
2018-04-0903.04.2018 - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji zgłoszenia w terminie do dnia 30.04.2018 r. 17.04.2018 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.175.20182018-04-03Tomasz Witkowskirozbudowa, nadbudowa i przebudowa bud.mieszk.jednorodz.
Pszczyna, ul. Zielona 37
2018-04-2316.04.2018 r. - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji, 21.05.2018 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszonej inwestycji
AB-VIII.6743.183.20182018-04-06Kret Aleksandrabud. mieszk. jedn.
Kobiór, ul. Jasna
2018-04-2719.04.2018r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia do dnia 29.05.218r., 02.05.2018r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu
AB-X.6743.205.20182018-04-17Eugeniusz, Władysława Śnieć, Aleksandra Furmannadbudowa i zmiana konstrukcji dachu bud.mieszk.jednorodz.
Ćwiklice, ul. Gen. Maczka 7
2018-05-0730.04.2018r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.211.20182018-04-19Maria, Adam Świerkotbud.mieszk.jednorodz.
Pszczyna, ul. Leśna
2018-05-0902.05.2018 r. - postanowienie o uzupełnienie dokumentacji; 05.06.2018 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-I.6743.230.20182018-04-25Piotr Duda, Andrzej Operchalski, Jacek Operchalskibud.sieci wodoc. wraz z przył. do bud. mieszk.wielorodz.
Jankowice, ul. Borowikowa
2018-05-1514.05.2018r. - postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu, 22.05.2018r. - uzupełnienie zgłoszenia, 24.05.2018r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-I.6743.239.20182018-04-27Kóska Michał i Agatabud. mieszk. jedn.
Studzienice, ul. Sikorek
2018-05-18zgłosznie została przyjęte - organ nie wniósł sprzeciwu
AB-X.6743.250.20182018-05-09Jan, Bernadeta Brudeknadbudowa bud.mieszk.jednorodz.
Studzionka, ul. K. Miarki 14
2018-05-2923.05.2018r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia z terminem do 19.06.2018r. , 04.06.2018r. - zgłoszenie uzupełniono, 05.06.2018r. - wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.304.20182018-06-07Kurz Judyta i Dawidbud. mieszk. jedn.
Pszczyna, ul. Chochółka
2018-06-2929.06.2018 - pismo informujące o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.305.20182018-06-08Krasoń Iwona i Dariuszbud. mieszk. jedn.
Poręba, ul. Dworska
2018-06-2920.06.2018r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (z terminem do 24.07.2018r.), 06.07.2018r. - zgłoszenie uzupełniono, 12.07.2018r. -wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.314.20182018-06-14GZ-ENERGY Sp. z o. o.bud. mieszalny dwurodzinny
Poręba, ul. Dworska
2018-07-0522.06.2018r. - zgłoszenie wycofano
AB-I.6743.315.20182018-06-14Osemlak Magdalenabud. mieszk. jedn.
Kobiór, ul. Błękitna
2018-07-0527.06.2018r. - postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu (termin na uzupełnienie do 16.07.2018r.), uzupełnienie projektu budowlanego w dniu 06.07.2018r., zaświadczenie z dnia 09.07.2018r.
AB-I.6743.327.20182018-06-20Gmina Kobiórbudowa sieci oświetlenia drogowego
Kobiór, ul. Łukowa
2018-07-1106.07.2018r. - postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu (termin na uzupełnienie do 06.08.2018r.), uzupełnienie projektu budowlanego w dniu 13.07.2018r., zaświadczenie z dnia 19.07.2018r.
AB-I.6743.338.20182018-06-26Gmina Kobiórbudowa sieci oświetlenia drogowego
Kobiór, ul. Rodzinna 79-91
2018-07-1709.07.2018r. - postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu (termin na uzupełnienie do 09.08.2018r.), uzupełnienie projektu budowlanego w dniu 01.08.2018r., zaświadczenie z dnia 02.08.2018r.
AB-I.6743.339.20182018-06-26Gmina Kobiórbudowa sieci oświetlenia drogowego
Kobiór, ul. Błękitna
2018-07-1709.07.2018r. - postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu (termin na uzupełnienie do 09.08.2018r.), uzupełnienie projektu budowlanego w dniu 13.07.2018r., zaświadczenie z dnia 19.07.2018r.
AB-I.6743.340.20182018-06-26Gmina Kobiórenergooszczędna linia oświetlenia dróg gminnych
Kobiór, ul. Leśników
2018-07-1709.07.2018r. - postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu (termin na uzupełnienie do 09.08.2018r.), uzupełnienie projektu budowlanego w dniu 13.07.2018r., zaświadczenie z dnia 19.07.2018r.
AB-V.6743.345.20182018-06-29Górnośląskie Przedsiebiorstwp Wodociagów SAbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej
Goczałkowice - Zdrój, ul. Jeziorna
2018-07-2004.07.2018 r. - postanowienie o uzupełnienie dokumentacji, 16.07.2018 - zgłoszenie uzupełniono, a organ nie wniósł sprzeciwu
AB-I.6743.347.20182018-07-02Gmina Kobiórbudowa energooszczędnej linii oświetlenia dróg gminych
Kobiór, ul. Wschodnia
2018-07-23Zaświadczenie z dnia 19.07.2018r.
AB-I.6743.348.20182018-07-02Gmina Kobiórbudowa energooszczędnej linii oświetlenia dróg gminych
Kobiór, ul. Olszewskiego
2018-07-23W dniu 18.07.2018r. uzupełniono wniosek. Zaświadczenie z dnia 19.07.2018r.
AB-VI.6743.357.20182018-07-04Gmina Pawłowicesieć kablowa oświetlenia ulicznego
Pniówek, ul. Kanarkowa
2018-07-25bez uwag, wydano zaświadczenie w dniu 23.07.2018
AB-V.6743.376.20182018-07-11Tauron Dystrybucja SA Oddział Gliwicesieć kablowo-napowietrzna n.n.
Pszczyna, ul. Batalionów Chłopskich
2018-08-0116.07.2018r. - postanowienie o uzupełnieniu z terminem do dnia 06.08.2018r., 23.07.2018r. - inwestor wycofał wniosek
AB-X.6743.394.20182018-07-19Gmina Pszczynasieć napowietrzna oświetlenia ulicznego
Studzionka, ul. Stawowa
2018-08-0902.08.2018r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.395.20182018-07-19Gmina Pszczynasieć kablowa oświetlenia ulicznego
Pszczyna, ul. Pionierów
2018-08-0901.08.2018 - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.432.20182018-08-02Anna, Maksym Kiełkowskirozbudowa sieci wodoc. wraz z przył.wodoc. do bud.jednorodz.
Jankowice, ul. Złote Łany
2018-08-2214.08.2018r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia z terminem do dnia 25.09.2018r., 03.10.2018r. - sprzeciw do zgłoszenia w związku z upływem terminu zawartego w postanowieniu.
AB-X.6743.434.20182018-08-03GZ - ENERGY Sp. z o.o.budynek mieszkalny jednorodzinny z wbudowanym garażem
Poreba, ul. Dworska
2018-08-2317.08.2018 - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia z terminem do 18.09.2018r., 21.09.2018r. - po uzupełnieniu projektu zgodnie z postanowieniem i ponownej weryfikacji wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.408.20182018-07-23Gmina Pawłowicebud.sieci oświetlenia ulicznego w Pielgrzymowicach, ul. Cieszyńska
Pielgrzymowice, ul. Cieszyńska
2018-08-12postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 08.08.2018r. , dokumentację uzupełniono w dniu 13.08.2018, wydano zaświadczenie 14.08.2018 - bez uwag
AB-VI.6743.443.20182018-08-13Cepiel Łukaszbudynek mieszkalny jednorodzinny
Pielgrzymowice, ul. Zebrzydowicka
2018-09-02przyjeto zgłoszenie bez uwag 29.08.2018r.
AB-V.6743.448.20182018-08-14Dariusz Koceknadbudowa, rozbudowa i przebudowa bud.mieszk.jednorodz.
Goczałkowice- Zdrój, ul. Żeromskiego 39
2018-09-0328.08.2018 - zaświadczenie o braku sprzeciwu
AB-VI.6743.467.20182018-08-23Anna, Dawid Strzeleckibudynek mieszkalny jednorodzinny
Pawłowice, ul. 3Maja
2018-09-12bez uwag, wydano zaświadczenie w dniu 06.06.2018
AB-I.6743.471.20182018-08-24Gmina Kobiórbudowa energooszczędnej linii oświetlenia dróg gminych
Kobiór, ul. Zachodnia
2018-09-17Zaświadczenie z dnia 14.09.2018r.
AB-I.6743.472.20182018-08-24Gmina Kobiórbudowa energooszczędnej linii oświetlenia dróg gminych
Kobiór, ul. Rodzinna nr 103-119
2018-09-17Zaświadczenie z dnia 14.09.2018r.
AB-I.6743.488.20182018-09-04Gmina Kobiórbudowa energooszczędnej linii oświetlenia dróg gminych
Kobiór, ul. Kobiórska
2018-09-25Przyjęto bez uwag.
AB-I.6743.489.20182018-09-04Gmina Kobiórbudowa energooszczędnej linii oświetlenia dróg gminych
Kobiór, ul. Centralna i Łukowa
2018-09-25Przyjęto bez uwag.
AB-V.6743.497.20182018-09-06Czernik Wojciechrozbud. bud. mieszk. jedn.
Pszczyna, ul. Zdrojowa 49
2018-11-022018-09-2720.09.2018 r. - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji, 02.11.2018 - decyzja - sprzeciw do zgłoszenia
AB-I.6743.502.20182018-09-10Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SAbudowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz przyłącza elektroenergetycznego
Gilowice, ul. Rajska
2018-10-01Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 28.09.2018r.
AB-V.6743.513.20182018-09-14Izabela Wirkus-Duchnik, Ilona Pipansrozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszk.jednorodz.
Goczałkowice Zdrój, ul. Wiosenna 5
2018-10-0427.09.2018 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-I.6743.514.20182018-09-17Gmina Kobiórbudowa energooszczędnej linii oświetlenia dróg gminych
Kobiór, ul. Łukowa
2018-10-08Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 05.10.2018r.
AB-V.6743.519.20182018-09-18Gmina Pszczynabudowa oświetlenia ulicznego
Pszczyna, ul. Ludomira Różyckiego
2018-10-0827.09.2018 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.520.20182018-09-18Gmina Pszczynabudowa oświetlenia ulicznego
Pszczyna, ul. Kawalerzystów
2018-10-0827.09.2018 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.524.20182018-09-19Gmina Pszczynabudowa oświetlenia ulicznego
Pszczyna, ul. Leśna
2018-10-1027.09.2018 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.525.20182018-09-19Gmina Pszczynabudowa sieci oświetlenia ulicznego
Pszczyna, ul. Bażantarnia
2018-10-1027.09.2018 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-I.6743.531.20182018-09-24Paweł, Jolanta Kapałabud.bud.mieszk.jednor.
Góra, ul. Topolowa
2018-10-1409.10.2018r. - postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia, 26.10.2018r. - uzupełnienie, 29.10.2018r. - zaświadczenie.
AB-VI.6743.532.20182018-09-24Gmina Pawłowicebudowa sieci oświetlenia ulicznego
Jarząbkowice, ul. Piaskowa
2018-10-14przyjęto bez uwag; zaświadczenie z dnia 10.10.2018r.
AB-VII.6743.542.20182018-09-28Szuster Krzysztofbudowa sieci elektoenergetycznej
Wisła Mała, ul. Pawia
2018-10-19W dniu 08.10.2018 - inwestor wycofał wniosek
AB-I.6743.553.20182018-10-03Gmina Kobiórbudowa energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych
Kobiór, ul.Cicha
2018-10-23Przyjęto bez uwag.
AB-I.6743.555.20182018-10-03Gmina Kobiórbudowa energoosczędnych linii oświetlenia dróg gminnych
Kobiór, ul. Rodzinna
2018-10-2323.10.2018r. - postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia, wniosek uzupełniono, wydano zaświadczenie - zgłoszenie przyjęte.
AB-VI.6743.561.20182018-10-05Stroka Katarzyna i Wojciechbudynek mieszkalny jednorodzinny
Piasek, ul. Tuwima
2018-12-05postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 15.10.2018r. termin do uzupełnienia 15.11.2018r.; uzupełniono w dniu 26.10.2018r.; przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie Starosty Pszczyńskiego z dnia 26.10.2018r.
AB-V.6743.585.20182018-10-18Barbara,Kamil Ryszkabudynek mieszkalny jednorodzinny
Pszczyna, ul. Miłosza
2018-11-0726.10.2018 r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia, 08.11.2018 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.587.20182018-10-18Sylwia, Michał Paździorekbudynek mieszkalny jednorodzinny
Studzienice, ul. Kukułek
2018-11-0707.11.2018r. - pwydano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.595.20182018-10-19Gmina Pawłowicebudowa i remont sieci energet.oświetlenia drogowego
Pawłowice, ul. Polna, Pukowca, Górnicza, Kręta
2018-11-08przyjeto zgłoszenie- zaświadczenie z dnia 06.11.2018r.
AB-X.6743.642.20182018-11-20Kiełkowski Maksym i Annabudowa sieci wodociągowej
Jankowice, ul. Złote Łany
2018-12-1129.11.-20.12.2018r. - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji, 10.12.2018r. - uzupełniono, ponowna weryfikacja, 18.12.2018r. - ponowne uzupełnienie dokumentacji, 18.12.2018r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-I.6743.652.20182018-11-27Gmina Miedźnasieć kablowa oświetlenia ulicznego
Grzawa, ul. Polna
2018-12-18 14.12.2018r. - postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia do dnia 07.01.2019r., zaświadczenie o braku sprzeciwu z dn. 27.12.2019r.
AB-VI.6743.659.20182018-11-29Gmina Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60budowa sieci oświetlenia ulicznego
Pawłowice, ul. Spacerowa
2019-01-03postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 17.12.2018r. termin do uzupełnienia 31.01.2019r.; uzupełniono w dniu 31.12.2018r.; wydano zaświadczenie w dniu 03.01.2018r.
AB-VI.6743.660.20182018-11-29Gmina Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60budowa sieci oświetlenia ulicznego
Golasowice, ul. Zawadzkiego
2019-01-21postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego wstrzymujące bieg terminu na wniesienie sprzeciwu z dnia 17.12.2018r. termin do uzupełnienia 31.01.2019r.
AB-X.6743.680.20182018-12-14Barbara Brejzabudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Ćwiklice, ul. Spokojna
2019-01-0327.12.2018r. - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji projektowej do dnia 29.01.2019r., 22.01.2019r. - uzupełnienie, ponowna weryfikacja, 01.02.2019r. - wniesiono sprzeciw w drodze decyzji
AB-X.6743.6.20192019-01-09Jezierski Norman budynek mieszk. jednorodzinny
Łąka, ul. Piotra Skargi
2019-01-3021.01.2019r. - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji projektowej do dnia 12.02.2019r., 14.02.2019r. - tut. organ wniósł sprzeciw w drodze decyzji w związku z upływem terminu z postanowienia
AB-VIII.6743.54.20192019-02-11PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud. sieci gazowej ś/c wraz z bud.trzech przył.gazu do bud.mieszk.
Wisła Wielka, ul. Hodowców
2019-03-03Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu w dniu 25 lutego 2019r.
AB-VI.6743.55.20192019-02-11PSG Sp. z o.o., Tarnów, ul. Bandrowskiego 16rozbud. sieci gazowej ś/c wraz z bud.dwóch przył.gazu do bud.mieszk.
Piasek, ul. Forsycji
2019-03-03zaświadczenie o przyjęciu bez uwag 20.02.2019r.
AB-V.6743.56.20192019-02-11PSG Sp. zo.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud. sieci gazowej n/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Goczałkowice-Zdrój, ul. Boczna
2019-03-0322.02.2019 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VIII.6743.57.20192019-02-11PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbud. sieci gazowej ś/c wraz z bud. przył.gazu do bud.mieszk.
Wisła Wielka, ul. Cieszyńska
2019-03-03Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu w dniu 25 lutego 2019r.
AB-X.6743.77.20192019-02-21PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Jankowice, ul. Zagajniki
2019-03-1301.03.2019r. - wydano zaświadczenie o braku sprzciwu do zgłoszenia
AB-X.6743.78.20192019-02-21PSG Sp. z o.o., Tarnów ul. Bandrowskiego 16rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z bud.przył.gazu do bud.mieszk.
Łąka, ul. Gerberów
2019-03-1327.02.2019r. - wydano zaświadczenie o braku sprzciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.76.20192019-02-21Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.budowa sieci elektoenergetycznej
Pniówek, ul. Orla
2019-03-14przekazano do Wojewody Śląskiego do załatwienia zgodnie z właściwością 07.03.2019r.
AB-V.6743.80.20192019-02-22Konieczny Katarzynabudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Pszczyna, ul. Doświadczalna
2019-03-1504.03.2019 - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
* postanowienie wstrzymuje bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust.5