INFORMACJA ZGŁOSZENIA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO,
BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWYCH I SIECI
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego.

1234567
Nr Sprawy Data doręczenia zgłoszenia /wpływu wniosku/ Imie i nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu oraz adres Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Data upływu terminu o którym mowa w art. 30 ust.6 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu Uwagi
AB-IV.6743.344.20162016-05-10Seweryn Spychałabudynek mieszkalny jednorodzinny
Ćwiklice, ul. Spokojna
2016-06-10Zgłoszenie przyjęto bez uwag
AB-I.6743.360.20162016-05-16Agnieszka, Rafał Adamczykbudynek mieszkalny jednorodzinny
Jankowice, ul. Żubrów, boczna
2016-06-16Zgłoszenie przyjęto bez uwag
AB-IV.6743.363.20162016-05-17Krzysztof Roehrichrozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Łąka, ul. Jeziorna 6A
2016-06-1716.06.206r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VIII.6743.397.20162016-05-31Gmina Pszczynasieć kablowa oświetlenia ulicznego
Piasek, ulica boczna od ul. Katowickiej
2016-07-01Zgłoszenie przyjeto bez uwag.
AB-VII.6743.403.20162016-06-02Statero Sp. z o.o.budynek mieszkalny jednorodzinny
Radostowice, dz. nr 785/59
2016-07-25postanowienie o uzupełnieniu braków z art. 30 ust.5 ustawy Prawo budowlane z dnia 08.06.2016r. z terminem na uzupełnienie do dnia 30.06.2016r. Zgłoszenie uzupełniono zgodnie z postanowieniem w dniu 30.06.2016r.
AB-V.6743.422.20162016-06-08Iwona, Marek Sikorscyrozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Pszczyna, ul. Czereśniowa 2b
2016-07-2710.06.2016 r. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia
AB-I.6743.432.20162016-06-09Mariola, Jakub Skotnicznybudynek mieszkalny jednorodzinny
Wola, rejon ulicy Stawowej
2016-07-10Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-VI.6743.439.20162016-06-10Trybuś Ewelina i Tomaszbudynek mieszk. jedn.
Krzyżowice, ul. Kościuszki
2016-07-25inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 20.07.2016r.
AB-I.6743.440.20162016-06-10Piech Marekdwa budynku mieszk. jedn. w zabudowie bliźniaczej
Studzienice, ul. K.szewczyka - boczna
2016-07-11Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-I.6743.441.20162016-06-13Bogusława Klimalabudynek mieszkalny jednorodzinny
Miedźna, rejon ul. Potok
2016-07-14Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-VIII.6743.442.20162016-06-13Kamil, Michalina Morawskabudynek mieszkalny jednorodzinny
Goczałkowice Zdrój, ul. Szkolna
2016-07-14Zgłoszenie przyjęto bez uwag.
AB-IV.6743.459.20162016-06-16Liliana, Dawid Mosórbudynek mieszkalny jednorodzinny
Łąka, ul. Grochowa
2016-07-1718.07.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-IV.6743.463.20162016-06-17Gmina Pszczynasieć kablowa niskiego napięcia oświetlenia ulicznego
Studzionka, ul. Powstańców Śląskich
2016-07-1818.07.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VIII.6743.467.20162016-06-20Stanisław, Halina Witaszekrozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Kobiór, ul. Rolna 17
2016-08-04Postanowienie z dnia 5 lipca 2016r. na podst. art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego z terminem uzupełnienia do dnia 20 lipca 2016r. przerywające bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego. Uzupełniono w dniu 18 lipca 2016r. Po uzupełnieniu organ przyjął bez uwag.
AB-IV.6743.472.20162016-06-21Ewa Grzesica, Marcin Wolańskibudynek mieszkalny jednorodzinny
Studzionka, ul. K. Miarki
2016-07-2221.07.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-IV.6743.493.20162016-06-27Wiesław Bieleninbudynek mieszkalny jednorodzinny z garażem
Ćwiklice, ul. Owocowa
2016-07-2815.07.2016r. inwestor wycofał zgłoszenie.
AB-IV.6743.494.20162016-06-28Gmina Pszczynasieć napowietrzna nN oświetlenia ulicy
Studzionka ul. Powstańców Śląskich
2016-07-2828.07.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-V.6743.500.20162016-06-29Gmina Pszczynasieć kablowa nN oświetlenia chodnika
Pszczyna, ul. Bieruńska
2016-07-2929.07.2016r. organ nie wniósł spzreciwu do zgłoszenia.
AB-VI.6743.501.20162016-06-29Michał Bieniarz budowa sieci wodociągowej
Pawłowice , ul. Polna 3
2016-08-01postanowienie z dn. 27.07.2016r. na podst. art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane, przerywające bieg terminu 30 dniowego, uzupełniono w dn. 27.07.2016r.
AB-VII.6743.512.20162016-07-04Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.sieć wodociągowa
Kryry, ul. Skotnicza
2016-08-03przyjęto zgłoszenie w dn. 03.08.2016r.
AB-IV.6743.521.20162016-07-06Majzel Marzenabudynek mieszkalny jednorodzinny
Czarków, ul. Sosnowa
2016-08-0505.08.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-I.6743.533.20162016-07-08Stanisławska Beata i Dominikbudynek mieszkalny jednorodzinny
Góra, ul. Topolowa
2016-08-08Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-I.6743.534.20162016-07-11Magdalena, Grzegorz Bratekbudynek mieszkalny jednorodzinny
Jankowice, ul. Sarenek
2016-08-11Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-VII.6743.542.20162016-07-12Agnieszka, Tomasz Szewczykrozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Rudziczka, ul. Kleszczowska 45
2016-08-12
AB-VIII.6743.544.20162016-07-13Beata Jurowiczbudynek mieszkalny jednorodzinny z wewn.instal.gazową
Goczałkowice Zdrój ul. Zimowa
2016-08-13Zgłoszenie przyjęto bez uwag.
AB-IV.6743.564.20162016-07-18Wala Mariabudynek mieszkalny jednorodzinny
Łąka, ul. Grabowa
2016-09-0602.08.2016r. postanowienie o uzupełnieniu braków w zgłoszeniu. 06.09.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-IV.6743.572.20162016-07-20Jankowska Beatanadbudowa i przebud. budynku mieszk. jedn.
Łąka, ul. Turystyczna 56
2016-09-1205.08.2016r. postanowienie o uzupełnieniu braków w zgłoszeniu. 12.09.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-IV.6743.577.20162016-07-22Katarzyna, Ireneusz MrzykRozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Studzionka, ul. Ligonia
2016-08-2222.08.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-V.6743.693.20162016-09-08Szewczyk Wojciech, Antes-Szewczyk Aleksandrabudynek mieszkalny jednorodzinny
Pszczyna, ul. Tulipanów
2016-10-2426.09.2016 - postanowienie o uzupełnieniu dokumnetacji zgłoszenia, 24.10.2016 r. - zgłoszenie przyjęte
AB-VIII.6743.695.20162016-09-09Gmina Kobiórzgłosz.bud.sieci oświetlenia terenu rekreacyjnego oraz drogowego
Kobiór, ul. Rzeczna
2016-10-10Zgłoszenie wycofano w dniu 23.09.2016r.
AB-V.6743.704.20162016-09-15Kłóska Piotrbud. mieszkalny jedn.
Pszczyna, ul. Rybnicka
2016-10-1617.10.2016 r. - organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia
AB-VI.6743.685.20162016-09-06Gminny Zakład Wodociagów i Kanalizacjibudowa linii kablowej wraz ze stacją transformatorową
Pawłowice, ul. Gajowa
2016-09-262016-10-07
AB-IV.6743.711.20162016-09-16Kiełkowska Alicja i Czesławrozbud. budynku mieszk. jedn.
Studzionka, ul. Powstańców Śląskich
2016-10-1717.10.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VI.6743.720.20162016-09-19Ewelina, Tomasz Trybuśbudowa budynku mieszkalnego
Krzyżowice, ul. Kosciuszki
2016-10-20przyjęto bez uwag i nie wniesiono sprzeciwu 19.10.2016r.
AB-I.6743.721.20162016-09-19Andrzej Butorbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Jankowice, ul. Żubrów
2016-10-20Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-I.6743.733.20162016-09-23Ewa Gułabudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z osadnikiem ścieków
Studzienice, ul. Słowików
2016-10-24Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-IV.6743.747.20162016-09-28Miller Barbara i Mariuszbudynek mieszkalny jednorodzinny
Ćwiklice, ul. Wolności
2016-10-2828.10.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-IV.6743.764.20162016-10-05Krawieczek Adambud. mieszk. jedn.
Poręba ul. Barbórki
2016-10-1717.10.2016r. inwestor wycofał zgłoszenie budowy budynku mieszklanego jednordzinnego.
AB-IV.6743.766.20162016-10-06Starzak Monika i Adambudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Czarków, ul. Doświadczalna
2016-11-1725.10.2016r. postanowienie dot. usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym. 22.11.2016r. decyzja - sprzeciw w związku z upływem terminu z postanowienia.
AB-VIII.6743.767.20162016-10-06Anna, Jarosław Manowscynadbudowa budynku mieszk.-zmiana konstrukcji dachu z uzyskaniem antresoli w bud.mieszk.
Goczałkowice Zdrój ul. Główna
2016-11-06Zgłoszenie przyjęto bez uwag.
AB-I.6743.779.20162016-10-11Grolik Barbarabudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Studzienice, ul. Zagajniki
2016-11-11Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-I.6743.780.20162016-10-11Joanna Wróbelbudynek mieszkalny jednorodzinny wraz z bezodpływowym osadnikiem ścieków oraz wewnętrzną instal.gazu
Jankowice, ul. Myśliwska
2016-11-11Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-IV.6743.781.20162016-10-11Wrona Łukaszrozbud. budynku mieszk. jedn.
Ćwiklice, ul. Kombatantów 81
2016-11-1010.11.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VI.6743.784.20162016-10-13Szymon Kieloch, Agnieszka Skórzańska-Kielochbudynek mieszkalny jednorodzinny z garażem
Pielgrzymowice, ul. Zebrzydowicka
2016-11-13
AB-VIII.6743.809.20162016-10-27Anna, Dominik Wielgoszbudynek mieszkalny jednorodzinny
Kobiór, ul. Na Kąty
2016-11-2704.11.2016r. - postanowienie na podstawie art. 30 ust. 5c ustawy - Prawo budowlane z terminem uzupełnienia do dnia 23.11.2016r. przerywające bieg terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy-Prawo budowlane. 21.11.2016r. - postanowienie zmieniające termin w/w postanowienia - uzupełnienie do 30.12.2016r.
AB-IX.6743.816.20162016-11-03Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Pszczynie Sp. z o.o.rozbudowa kanalizacji sanitarnej
Piasek
2017-03-10uzupełniono w dniu 28.02.2017r. zgodnie z wydanym postanowieniem. Organ nie wnosi sprzeciwu - 10.03.2017r.
AB-VIII.6743.818.20162016-11-04Wielgosz Krystyna i Stefanbud. mieszkalny jednorodzinny
Kobiór, ul. Na Kąty
2016-12-2714.11.2016r. - postanowienie na podstawie art. 30 ust. 5c ustawy - Prawo budowlane z terminem uzupełnienia do dnia 06.12.2016r. przerywające bieg terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy-Prawo budowlane. 05.12.2016r. - uzupełnieniono dokumentację projektową zgodnie z w/w postanowieniem - bez uwag.
AB-V.6743.824.20162016-11-08Gmina Pszczynabudowa sieci kablowej nn oświetlenia ulicznego dł. 222m wraz z zabudową 5-ciu słupów
Pszczyna, ul. Grenadierów
2016-12-0908.12.2016 r. - organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia
AB-V.6743.825.20162016-11-08Gmina Pszczynazgłoszenie bud. sieci kablowej nn oświetlenia ulicznego dł. 304m. - Pszczyna, ul. Braci Jędrysików
Pszczyna, ul. Braci Jędrysików
2016-12-0908.12.2016 r. - organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IV.6743.826.20162016-11-08Gmina Pszczynazgłoszenie bud. sieci kablowej nn oświetlenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Łąka, ul. Dygasińskiego
Łąka, ul. Dygasińskiego
2016-12-2815.11.2016r. postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia. 28.12.2016r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VII.6743.832.20162016-11-10Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej
Suszec, ul. Wyzwolenia
2016-12-11
AB-VI.6743.846.20162016-11-21Krzempek Józefrozbud. budynku mieszk. jedn.
Jarząbkowice, ul. Żytnia
2016-12-22Pełnomocnik inwestora wycofał przedmiotowe zgłoszenie z dniem 19.12.2016r. w związku z koniecznością uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę na przedstawiony zakrs robót budowlanych.
AB-V.6743.876.20162016-12-16Noga Helena i AleksanderNadbudowa części budynku mieszk. jedn.
Pszczyna, ul. Żorska 32
2017-01-1616.01.2017 - brak sprzeciwu do zgłoszenia
AB-IV.6743.883.20162016-12-22Mrozowski Marcinbudynek mieszkalny jednorodzinny
Ćwiklice, ul. Wolności
2017-01-2223.01.2017r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VIII.6743.893.20162016-12-29Dyrda Klaudia i Szymonbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Kobiór, rejon ul. Na Kąty
2017-01-2109.01.2017r. - postanowienie na podstawie art. 30 ust. 5c ustawy - Prawo budowlane (z terminem uzupełnienia do dnia 02.02.2017r.) przerywające bieg terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy-Prawo budowlane. Po uzupełnieniu w dniu 02.02.2017r. przyjęto bez uwag.
AB-V.6743.11.20172017-01-12Gmina Pszczynabudowa sieci kablowej nn oświetlenia ulicznego wraz z zabudową 19 słupów oswietlenia
Pszczyna ul. Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa
2017-02-0202.02.2017 r. - zgłoszenie przyjęto bez uwag
AB-IV.6743.12.20172017-01-12Gmina Pszczynabudowa sieci kablowej nn oświetlenia ulicznego wraz z zabudową 9 słupów oswietlenia
Studzionka, ul. Adelajdy
2017-02-0102.02.2017r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-IV.6743.13.20172017-01-12Gmina Pszczynazgłoszenie budowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego - Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich /boczna/
Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich
2017-02-0102.02.2017r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-V.6743.14.20172017-01-12Gmina Pszczynazgłoszenie budowy sieci kablowej nn oświetlenia ulicznego wraz z zabudową 6 słupów oświetlenia - Pszczyna, ul. Gwiaździsta
Pszczyna, ul. Gwiaździsta
2017-02-0202.02.2017 r. - zgłoszenie przyjęto bez uwag
AB-IV.6743.49.20172017-02-10Gajda Elżbieta i Adamrozbudowa i przebudowa bud. mieszk. jednorodzinnego
Wisła Mała, ul. Nad Jeziorem 26
2017-03-0203.03.2017r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-V.6743.57.20172017-02-16Dominik, Karolina Klocbudynek mieszkalny jednorodzinny
Pszczyna, ul. B. Chłopskich
2017-05-0421.02.2017 r. - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego 24.03.2017 - postanowienie o wydłuzeniu terminu 18.04.2017 - zgłoszenie wycofanoentacji zgłoszenia
AB-VIII.6743.60.20172017-02-17Wojtala Krzysztofbudynek mieszkalny jednorodzinny
Kobiór, ul. Leśników
2017-03-2422.02.2017r. - postanowienie na podstawie art. 30 ust. 5c ustawy - Prawo budowlane (z terminem uzupełnienia do dnia 27.03.2017r.) przerywające bieg terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy-Prawo budowlane. Po uzupełnieniu w dniu 08.03.2017r. przyjęto bez uwag.
AB-IV.6743.64.20172017-02-21Piotr Głąbrozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodz.
Łąka, ul. Turystyczna 45
2017-03-1314.03.2017r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-I.6743.65.20172017-02-23Bernadeta Czernikrozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Frydek, ul. Nowa Wieś
2017-03-16Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-IX.6743.77.20172017-03-03Foltyn Janusz i Beatarozbudowa budynku mieszk. jedn. o zsyp opałowy
Czarków, ul. Wolności 19a
2017-04-1706.03.2017 r. - postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego, w dniu 09.03.2017r. inwestor wycofał wniosek.
AB-V.6743.80.20172017-03-03Lipiński Mateuszbud. mieszk. jedn.
Pszczyna, ul. Pionierów
2017-04-2013.03.2017 r. - postanowienie wynikające z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego 21.04.2017 r. - nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia
AB-I.6743.86.20172017-03-07Justyna, Daniel Arentbud.mieszk.jednorodz.
Góra, ul. Kasztanowa
2017-03-28Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-I.6743.79.20172017-03-03Gmina Miedźnaodcinek sieci napowietrznej nn oswietlenia ulicznego
Grzawa ul. Graniczna
2017-03-27Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-VI.6743.112.20172017-03-20Zoręba JaninaNadbudowa budynku mieszk. jedn.
Warszowice, ul. Pszczyńska 66
2017-04-11nie niesiono sprzeciwu, przyjeto bez uwag
AB-IV.6743.120.20172017-03-21Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Łąka, ul. Piotra Skargi
2017-04-1011.04.2017r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia
AB-I.6743.121.20172017-03-22Szyszka Irenabudynek mieszk. jednorodzinny
Jankowice, ul. Żubrów
2017-04-12Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-IV.6743.130.20172017-03-27Katarzyna, Mateusz Waluszabudynek mieszkalny jednorodzinny
Łąka, ul. Wrzosowa
2017-04-1718.04.2017r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VI.6743.175.20172017-04-19Janusz Krypczykrozbudowa, przebudowa i zmiana konstrukcji dachu bud.mieszk.jednorodz.
Pielgrzymowice, ul. Miarki 4A
2017-05-302017-06-16postanowienie z art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego o nałożeniu obowiązku usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości do dnia 26.05.2017r. (wstrzymuje bieg terminu na wniesienie sprzeciwu)
AB-VIII.6743.181.20172017-04-20Jerzy Kosteczkabudowa budynku mieszkalnego jednorodz.
Kobiór, ul. Ołtuszewskiego
2017-05-10Zgłoszenie przyjęto bez uwag.
AB-IV.6743.183.20172017-04-20Szweda AndrzejNadbudowa budynku mieszk. jedn.
Rudołtowice, ul. Rudawki 33
2017-05-1011.05.2017r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VI.6743.185.20172017-04-21Hatala Jacekbudynek mieszk. jednorodzinny
Krzyżowice, ul. Powiewna
2017-05-12zgłoszenie przyjęto bez uwag
AB-VI.6743.244.20172017-05-16Skrzypczyńska Beata i Adamrozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego
Pawłowice ul. Mickiewicza
2017-06-06zgłoszenie przyjęto bez uwag, wydano dokumentacje 06.06.2017r.
AB-IV.6743.253.20172017-05-19PIK Sp. z o.o.bud.sieci wodoc. z przyłączami
Poręba, ul. Wodna
2017-06-0809.06.2017r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-VI.6743.268.20172017-05-25Sebastian Mrowiec, Zbigniew Okajrozbudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego
Pielgrzymowice, ul. Zebrzydowicka
2017-06-14brak wniesienia sprzeciw
AB-IV.6743.310.20172017-06-09Zbigniew Brackirozbudowa bud.mieszk.
Ćwiklice, ul. Zawadzkiego 84
2017-06-2930.06.2017r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-I.6743.316.20172017-06-14Błoniarz Rafałbudynek mieszk. jednorodzinny
Frydek, ul. Bieruńska
2017-07-05Organ przyjął zgłoszenie bez uwag
AB-X.6743.325.20172017-06-21Japi - Bud Duda Sp. J.budowa sieci wodociągowej z przyłączami
Kobiór, ul. Centralna, 1762/33
2017-07-1112.07.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.327.20172017-06-21Małgorzata, Michał Kleinbudynek mieszkalny jednorodzinny
Frydek, dz. nr 561/48
2017-08-092017-07-1129.06.2017r. postanowienie o uzupełnieniu braków w zgłoszeniu. 09.08.2017r. - Decyzja sprzeciw do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego.
AB-X.6743.354.20172017-07-03Marta,Michał Szotekbudynek mieszkalny jednorodzinny
Łąka, ul. Szymonowicza
2017-07-2325.07.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.385.20172017-07-14Podbioł Krzysztofbud. mieszk. jedn.
Brzeźce, ul. Sikorskiego
2017-08-0404.08.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.386.20172017-07-14Wróbel Anna i Ireneuszbudynek mieszk. jednorodzinny
Czarków, ul. Ogodowa
2017-08-0404.08.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.387.20172017-07-14Włach Monika i Bartoszbudynek mieszk. jednorodzinny
Czarków ul. Krótka
2017-08-0404.08.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.384.20172017-07-13Głąb Marcinbudowa sieci wodociagowej
Pszczyna, ul. Rybnicka
2017-08-0327.07.2017r. postanowienie o uzupełnieniu braków w zgłoszeniu. 24.08.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu.
AB-X.6743.417.20172017-07-21Trójca Gabriela i Piotrbudynek mieszk. jednorodzinny
Pszczyna, ul. Doświadczalna
2017-08-1111.08.2017r. organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.452.20172017-08-11Gmina Goczałkowice Zdrójbudowa sieci oświetlenia ulicznego
Goczałkowice Zdrój
2017-08-3101.09.2017r. - organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.482.20172017-09-04Aneta, Damian Jaworscybud.mieszk.jednorodz.
Gilowice, ul. W.Korfantego
2017-09-2526.08.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.487.20172017-09-04Stuchlik Mariusz i Bożenabudowa budynku mieszk. jedn.
Jarząbkowice, ul. Owocowa
2017-10-3015.09.2017r. - postanowienie o uzupełnieniu braków w zgłoszeniu. 31.10.2017r. - organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.488.20172017-09-06Gmina Pszczynasieć kablowa oświetlenia ulicznego nN
Pszczyna, ul. Jesionowa
2017-09-2618.09.2017r. - postanowienie o uzupełnieniu braków w zgłoszeniu. 06.10.2017r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.489.20172017-09-06Sebastian, Sara Hoderbudynek mieszkalny jednorodzinny
Ćwiklice, ul. Spokojna
2017-09-2618.09. - postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia. 24.10.2017r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.491.20172017-09-06Gmina Pszczynabudowa sieci kablowej nn oświetlenia chodnika
Pszczyna, ul. Brzoskwiniowa/Morelowa
2017-09-2718.09.2017r. - postanowienie o uzupełnieniu braków w zgłoszeniu. 06.10.2017r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.499.20172017-09-07Katarzyna, Ireneusz Zdziechbudynek mieszkalny jednorodzinny
Gilowice, ul. Grzybowa
2017-09-2728.09.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.504.20172017-09-11Dominika Baryckabud.mieszk.jednorodz. z wewn.instal.gazu oraz przydomową oczyszczalnią ścieków
Pszczyna, ul. Bociania
2017-10-0203.10.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.511.20172017-09-13Gmina Pszczynabudowa sieci napowietrzmo-kablowej nn oświetlenia ulicznego
Studzionka ul. J. Wieczorka
2017-10-0404.10.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.512.20172017-09-13Gmina Pszczynazgłoszenie bud. sieci kablowej nn oświetlenia ulicznego w Wiśle Małej ul. Bobrów
Wisła Mała ul. Bobrów
2017-10-0404.10.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
AB-X.6743.513.20172017-09-13Gmina Pszczynazgłoszenie bud. sieci kablowej nn oświetlenia ulicznego w Pszczynie, ul. Maków
Pszczyna, ul. Maków
2017-10-0404.10.2017r. - Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia.
* postanowienie wstrzymuje bieg terminu o którym mowa w art. 30 ust.5